• Syndyk sprzedaje udziały w spółce „Przedsiębiorstwo KONTRAKT”

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki 100 udziałów w spółce „Przedsiębiorstwo KONTRAKT” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu (KRS 0000224716) za cenę wywoławczą nie niższą niż 11.093,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote) Oferty należy składać w terminie do 31.12.2021  roku w formie pisemnej adresując na nowy adres Kancelarii Syndyka : Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje udziały w spółce CON-TECH 3C POLAND”

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki 80 udziałów w spółce „CON-TECH 3C POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (KRS 000464490) za cenę wywoławczą nie niższą niż 1.776,00 zł (słownie: tysiąc siedemset siedemdziesiąt sześć złotych) Oferty należy składać w terminie do 31.12.2021  roku w formie pisemnej adresując na adres Syndyka : Renata Piętka Kancelaria Radcy […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje okleiniarkę krawędzi prostych

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki okleiniarkę krawędzi prostych Felder perfect 80  za cenę wywoławczą nie niższą niż 18.424,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote) brutto na podstawie umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia faktury VAT). Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się […]

  Czytaj dalej