About pskancelaria.pl

This author has not yet filled in any details.

pskancelaria.pl has created 135 entries.

Entries By pskancelaria.pl
 • Syndyk ogłasza konkurs ofert na nieruchomość w Elblągu przy ul. Piławskiej Ogłoszenie nr 4

  Ogłoszenie nr 4 Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu ogłasza Konkurs ofert na sprzedaż: Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasta Elbląg, położonego w Elblągu przy ul. Piławskiej w województwie warmińsko- mazurskim, stanowiącego działkę gruntu oznaczoną nr 87/27 o powierzchni 8478 m2, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków produkcyjno- magazynowych z częścią biurowo socjalna o powierzchni użytkowej ok. 2537 m2 (KW […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk ogłasza konkurs ofert na nieruchomość w Czechowie Ogłoszenie nr 5

  Ogłoszenie nr 5 Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu ogłasza Konkurs ofert na sprzedaż: Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie Czechowo, gmina Elbląg, w województwie warmińsko- mazurskim, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr 37/16 o powierzchni 3388 m2 ( KW EL1E/00088645/6) (oznaczenie nieruchomości par. 2 ust. 5 Regulaminu). Cena wywoławcza nie niższa niż : 36.900,00 zł netto plus należny podatek […]

  Czytaj dalej

 • Rozstrzygnięcie konkursu ofert na nieruchomość w Wikrowie

  Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz z siedzibą w Elblągu informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na nieruchomość gruntową zabudowaną domem mieszkalnym wraz z działką rolną niezabudowaną, obie położone w obrębie Wikrowo, gmina Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, woj. warmińsko- mazurskie,  stanowiące działkę nr 83 oraz działkę nr 113 o łącznej powierzchni 21.400 m2, dla których to Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00021359/7. Rozstrzygnięcie […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzeda broń myśliwską

  Sygn. akt: V GUp 46/19Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz z siedzibą w Elblągu sprzeda z wolnej ręki broń myśliwską Bock marki Caesar Guerini kaliber 12/76, za najwyższą cenę. Cena minimalna to 2500 zł. Wybrana zostanie oferta z najwyższą cenę. Termin składania ofert 22.06.2020r. Potencjalny nabywca musi spełniać warunki wskazane w Ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji i dołączyć do oferty kopie […]

  Czytaj dalej

 • Ogłoszenie Syndyka o sprzedaży ruchomości – Nowe, niższe ceny -25%

  Syndyk masy upadłości Corinna Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Elblągu sprzeda z wolnej ręki ruchomości należące do upadłego m.in. stebnówki, overlocki, dziurkarki, szynoprądy- w nowych, niższych cenach -25% od ceny wskazanej na wykazie Szczegółowy Wykaz Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się w Elblągu, ul. Królewiecka 215 po wcześniejszym -e-mailowym ustaleniu terminu: sekretariat@pskancelaria.pl w tytule wskazując „Corinna – oferta sprzedaży”. Dodatkowe informacje udzielane są również pod telefonem 502 734 […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk – konkurs ofert na zakup nieruchomości w Wikrowie

  Sygn. akt: V GUp 46/19 Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz z siedzibą w Elblągu sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert nieruchomość gruntową zabudowaną domem mieszkalnym wraz z działką rolną niezabudowaną, obie położone w obrębie Wikrowo, gmina Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, woj. warmińsko- mazurskie,  stanowiące działkę nr 83 oraz działkę nr 113 o łącznej powierzchni 21.400 m2, dla których to Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg […]

  Czytaj dalej

 • Ogłoszenie Syndyka o sprzedaży ruchomości – Nowe, niższe ceny

  Syndyk masy upadłości Corinna Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Elblągu sprzeda z wolnej ręki ruchomości należące do upadłego m.in. stebnówki, overlocki, dziurkarki, szynoprądy- w nowych, niższych cenach Szczegółowy Wykaz Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się w Elblągu, ul. Królewiecka 215 po wcześniejszym -e-mailowym ustaleniu terminu: sekretariat@pskancelaria.pl w tytule wskazując „Corinna – oferta sprzedaży”. Dodatkowe informacje udzielane są również pod telefonem 502 734 328

  Czytaj dalej

 • Nadzorca Sądowy informuje o złożeniu planu restrukturyzacyjnego

  Nadzorca Sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Adama Prusa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Gospodarstwo Rolne Adam Prus” w Nowym Dworze Bratiańskim, niniejszym informuje, że w sprawie Sygn. akt V GRp 8/19 został złożony plan restrukturyzacyjny wraz z propozycjami układowymi.

  Czytaj dalej

 • Syndyk , w dniu 13.03.2019 informuje, że Sędzia-komisarz masy upadłości Przemysława Fiłonowicza przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu w upadłości na podstawie zarządzenia Nr 14/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 12 marca 2020 roku odwołała terminy przetargów wyznaczone na dzień 26 marca 2020r. Nadto poucza o obowiązku telefonicznego informowania Sądu o kwarantannie albo uzasadnionym podejrzeniu zakażenia lub […]

  Czytaj dalej

 • Ogłoszenie Syndyka o sprzedaży nieruchomości – Wikrowo

  Sygn. akt: V GUp 46/19 Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz z siedzibą w Elblągu sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert nieruchomość gruntową zabudowaną domem mieszkalnym wraz z działką rolną niezabudowaną, obie położone w obrębie Wikrowo, gmina Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, woj. warmińsko- mazurskie,  stanowiące działkę nr 83 oraz działkę nr 113 o łącznej powierzchni 21.400 m2, dla których to Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg […]

  Czytaj dalej