Biznesplan-na czym polega i z jakich elementów się składa?

Biznesplan-na czym polega i z jakich elementów się składa?

Zamierzasz założyć własną działalność? W poprzednich wpisach przedstawiliśmy jak to zrobić (patrz: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej-jakie prawa i obowiązki wynikają dla nas z przepisów prawa?). W sytuacji, gdy mamy już pomysł na nasz biznes, ale nie wiemy czy będzie on dla nas opłacalny oraz w jakim kierunku ma się rozwijać pomocnym będzie biznesplan.

Na czym polega biznesplan?

Biznesplan służy głównie określeniu celów i metod działania, a także ocenie opłacalności naszej planowanej działalności i oszacowaniu ryzyka jej niepowodzenia. Jest on dla nas nie tylko pomocny przy zaplanowaniu naszego biznesu, ale może także stanowić ważny dokument w przypadku, gdy staramy się o pozyskanie środków finansowych np. dla banków.

Z jakich elementów składa się biznesplan?

Podstawowym elementem biznes planu jest jego wprowadzenie. Co zawiera? We wprowadzeniu przedstawiamy przede wszystkim nasz pomysł na biznes oraz uzasadniamy go rynkowo. Warto, aby było to coś, co wyróżnia go od innych produktów czy usług na rynku. W części tej określamy także cele naszej działalności, zarówno krótko jak i długofalowe.

W następnej części dokonujemy opisu naszej firmy. Podajemy tu przede wszystkim jakimi zasobami materialnymi dysponujemy, jacy ludzie nam towarzyszą oraz jakie mamy doświadczenie. Warto jest także opisać jaki jest schemat organizacyjny naszej firmy i kto pełni w niej poszczególne funkcje i za co jest odpowiedzialny.

Kolejnym istotnym elementem biznesplanu jest szczegółowy opis produktu czy usługi, która jest przedmiotem naszej działalności, a także przewidywany termin wejścia na rynek. Należy ją opisać i porównać z konkurencją. Warto jest dokonać rzetelnej analizy, a także podeprzeć nasze informacje wynikami badań czy testów na dany temat. Zastanówmy się również nad licencją, prawem własności, znakiem towarowym czy wzorem użytkowym na dany produkt lub usługę.

W dalszej części planu powinniśmy rozwinąć temat rynku i klientów. Przedstawmy kim są nasi potencjalni nabywcy oraz jakie ich potrzeby mamy zamiar zaspokajać. Opiszmy również na jakim rynku chcemy działać, na jakim jest on etapie i w jakim kierunku będzie się rozwijać. Przydatną informacją jest także nasz planowany udział na tym rynku.

Istotnym elementem jest także opis strategii naszej firmy. Przedstawmy jakie są metody produkcji czy świadczenia naszych usług. Dokonajmy charakterystykę siedziby firmy, opiszmy jakie wyposażenie będzie nam potrzebne oraz ilu pracowników zamierzamy zatrudnić, a także przedstawmy nasz zespół. Warto jest też opisać w jaki sposób zamierzamy dotrzeć do klientów i kto zajmie się sprzedażą w firmie, jaka jest nasza polityka cenowa i co zamierzamy zrobić w celu promocji i reklamy.

Jedną z ważniejszych z punktu widzenia naszych potencjalnych inwestorów będzie część biznesplanu, która zawiera ocenę finansową działalności i jej musimy poświęcić najwięcej czasu. Dokonujemy tutaj prognozy finansowej, która zawiera przede wszystkim rachunek zysków i strat, czyli przewidywane wydatki i dochody, bilans i rachunek przepływu. Powinniśmy również wyliczyć punkt opłacalności działalności i wskaźniki jej rentowności. Pamiętajmy, że nasze wyliczenia muszą być rzetelne i wiarygodne.

Bardzo ważnym elementem biznesplanu jest także opis sposobu, w jaki podchodzimy do monitorowania działań naszej firmy, czyli opiszmy jak często i przez kogo będzie przeprowadzana kontrola finansowa naszej firmy. Ponadto, dobrze jest podać informacje na temat form kontrolowania produkcji czy świadczenia usług, a także jakości i reklamacji, kadr oraz naszych planów rozwoju firmy.

Do biznesplanu należy także dołączyć stosowne załączniki. Będą to dokumenty, które potwierdzają informacje, które w nim zawarliśmy, czyli projekty, dane techniczne, badania, analizy, informacje o umowach przedwstępnych i zamówieniach, czy życiorysy kluczowych osób.

Pamiętajmy:

  • biznesplan służy głównie określeniu celów i ocenie opłacalności naszej planowanej działalności i oszacowaniu ryzyka jej niepowodzenia,

  • biznesplan stanowi także ważny dokument w sytuacji, gdy staramy się o dodatkowe dofinansowanie naszej działalności,

  • ważnym elementem biznesplanu jest ocena finansowa naszej działalności,

  • informacje zawarte w biznesplanie muszą być rzetelne i wiarygodne.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Podatek dochodowy od osób fizycznych-co należy o nim wiedzieć?

Opublikuj komentarz