• Syndyk sprzedaje udział w nieruchomości lokalowej

  Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza „na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 08 marca 2023 r. zapadłym w sprawie VI GUp 138/22 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż majątku masy upadłości   – udziału (4/10) w prawie własności nieruchomości […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje konia z wolnej ręki

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki Konia Pasja wchodzącego w skład masy upadłości upadłego za najwyższą oferowaną cenę. Syndyk wskazuje dane konia uzyskane ze strony bazakoni.pl  Data urodzenia:2002-02-06, Rasa: kuc,  Maść: kara, Pochodzenie: Polska, Płeć: Klacz Oferty należy składać w terminie do 13 kwietnia 2023 roku mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl  lub za pośrednictwem poczty na adres […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki ruchomości wchodzące w skład masy upadłości upadłego stanowiące pozostałość po prowadzonej działalności gospodarczej za najwyższą oferowaną cenę. Syndyk wystawia na sprzedaż następujące ruchomości: zamrażarki beko -3 szt blachy nieperforowane, używane 211 szt waga magazynowa waga pomocnicza valor mieszalnik przemysłowy stoły centralne z półką – 2 sztuki stoły przyścienne […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje wierzytelność

  Syndyk masy upadłości Munroo  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości KRS: 0000640644 ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości  – stanowiącej należności wobec BROSBUD Michalina Wojciechowska (NIP  6981696339) wobec której toczy się postępowanie upadłościowe przed Sądem – Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydziałem Gospodarczym (sygn. akt VI GUp 32/22). Przedmiotowa należność została zgłoszona do wskazanego postępowania […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje pojazd BMW X3

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy marki BMW X3 wersja 35i xDrive rok produkcji 2013, pojemność silnika 2996 cm3(pojazd sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych, stan licznika 190955 kilometrów, benzyna)  – zwany dalej przedmiotem sprzedaży.  Cena wywoławcza pojazdu nie mniejsza niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Oferty należy składać w terminie […]

  Czytaj dalej

 • Konkurs na sprzedaż nieruchomości lokalowej

  „Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 08 lutego 2023 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/1/2022 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku […]

  Czytaj dalej

 • Konkurs na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

  „Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 08 lutego 2023 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/2/2022 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje udział w nieruchomości

    „Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, napodstawie art. 311 ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościoweoraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonymprzez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 16 stycznia 2023 r. zapadłym wsprawie VI GUp 289/21 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkursna sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący: Sprzedaż udziału ½ części w prawie własnościnieruchomości gruntowej […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje wierzytelność

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki wierzytelność wchodzącą w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 187/21 za najwyższą proponowaną cenę Niniejsza wierzytelność stanowi należność od Pani Darii Zakrzewskiej w łącznej kwocie niekorzystnego rozporządzania mieniem 415.639,76 zł (kwota do wypłaty to 342.799,55 zł) , wobec której zostało złożone zawiadomienie o popełnienie przestępstwa z art. […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

  Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza „na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 10 stycznia 2023 r. zapadłym w sprawie VI GUp 182/22 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż majątku masy upadłości   – prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej […]

  Czytaj dalej