• Syndyk sprzedaje okleiniarkę krawędzi prostych

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki okleiniarkę krawędzi prostych Felder perfect 80  za cenę wywoławczą nie niższą niż 21.675,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) na podstawie umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia faktury VAT). Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią. […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje udziały w spółce „Przedsiębiorstwo KONTRAKT”

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki 100 udziałów w spółce „Przedsiębiorstwo KONTRAKT” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu (KRS 0000224716) za cenę wywoławczą nie niższą niż 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych) Oferty należy składać w terminie do 10.12.2021 w formie pisemnej adresując na adres Syndyka : Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Warszawska 78, 81- […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje udziały w spółce „CON-TECH 3C POLAND”

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki 80 udziałów w spółce „CON-TECH 3C POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (KRS 000464490) za cenę wywoławczą nie niższą niż 2.089,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt dziewięć złotych) Oferty należy składać w terminie do 10.12.2021  roku w formie pisemnej adresując na adres Syndyka : Renata Piętka Kancelaria Radcy […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje wyposażenie sklepu

  Syndyk Masy Upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki sprzeda z wolnej ręki meble sklepowe tj. 1szt lustro do przymierzalni, 1 szt. stołek do przymierzalni, 1 szt. kotara do przymierzalni, 3 szt. panele stojące do kółkach na wieszaki Space Wall , 5 szt. paneli ściennych do Space Wall, 9 szt. półek na ścianę kostka, lada sklepowa, 3 szt. półki ścienne czarne […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje towar sklepowy

  Syndyk Masy Upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki pakiet ruchomości stanowiących odzież damską, w tym buty (ok. 93 % składu), odzież dziecięca w tym buty (ok. 5 % składu), odzież męską (ok. 2 % składu). Wszystkie przedmioty są nowe – w większości z cenami, w pudełkach. Sprzedane w pakiecie są tańsze!  Proponowana cena: 4.225,00 zł brutto (cena […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje udziały w spółce „Przedsiębiorstwo KONTRAKT”

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki 100 udziałów w spółce „Przedsiębiorstwo KONTRAKT” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu (KRS 0000224716) za cenę wywoławczą nie niższą niż 15.354,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote) Oferty należy składać w terminie do 19.11.2021 w formie pisemnej adresując na adres Syndyka : Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Warszawska […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje udziały w spółce „CON-TECH 3C POLAND”

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki 80 udziałów w spółce „CON-TECH 3C POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (KRS 000464490) za cenę wywoławczą nie niższą niż 2.457,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) Oferty należy składać w terminie do 19.11.2021  roku w formie pisemnej adresując na adres Syndyka : Renata Piętka Kancelaria […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzeda należności osoby fizycznej

  Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje o możliwości nabycia w trybie z wolnej ręki wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości upadłego konsumenta, stanowiących należności wobec osoby fizycznej. Syndyk masy upadłości sprzeda wierzytelności w postaci pożyczki, udzielonej osobie fizycznej w kwocie 65.000,00 zł za najwyższą proponowaną cenę, nie niższą niż 650,00 złotych. Syndyk określa sposób likwidacji poprzez składanie ofert. Łączna […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzeda okleiniarkę krawędzi prostych

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki okleiniarkę krawędzi prostych Felder perfect 80  za cenę wywoławczą nie niższą niż 25.500,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych) na podstawie umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia faktury VAT). Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią. Oferty należy składać […]

  Czytaj dalej

 • Konkurs na sprzedaż udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości

  Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza DRUGI konkurs ofert na sprzedaż: udziału ½ części w prawie własności nieruchomości  – lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 42,92 m2 , położonego w budynku nr 7 przy ulicy Mickiewicza w Elblągu, Województwo warmińsko-mazurskie, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW nr EL1E/00052598/0 wraz ze związanym z […]

  Czytaj dalej