Frankowicze- czy ustawa prezydencka zmieni waszą sytuację?

Frankowicze- czy ustawa prezydencka zmieni waszą sytuację?

Czy nadal jedynym wyjściem będzie upadłość konsumencka? (część pierwsza dotyczy okresu od dnia wzięcia kredytu do dnia wejścia w życie Ustawy)

Nie dawno koleżanka podesłała mi projekt ustawy prezydenckiej regulującej sytuację frankowiczów (Ustawa o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych ustaw dalej zwana Ustawą). Już nazwa ustawy brzmi zachęcająco, a co kryje się w jej zapisach?

Po przeczytaniu nasuwa mi się kilka myśli:

– pozbawia praw obywateli jak przy wywłaszczeniu

– chaotyczne, niespójne zapisy

– nie zmieni ilości ogłaszanych upadłości konsumenckich

–  umacnia pozycję Banków

– zamydla oczy obywatelom

Jednakże, aby nie być stronniczą w swojej wypowiedzi – trochę poprawia sytuację frankowiczów, ale nie tylko bo Ustawa mówi o wszystkich walutach obcych.

Już artykuł 1 Ustawy wprowadza niespójność i sprawia w dalszym czytaniu wrażenie, że ktoś pisał ją na kolanie. Autor wskazuję, że Ustawa będzie się odnosić i do kredytów i do pożyczek. Problem, w tym, że słowo pożyczka użyte jest tylko w tym artykule, zaś pozostałych czternaście nie wspomina o niej. Taki błąd spowoduje rozbieżności w późniejszej interpretacji przez sądy, prawników czy przedstawicieli doktryny.

Ustawa będzie stosowana tylko przy kredytach hipotecznych konsumenckich zaciągniętych w walucie obcej, niespłaconych do dnia 1.01.2015, ale zaciągniętych przed 1.01.2014 w walucie obcej.

W artykule 3 czytamy na wprost oświadczenie władz, że dotychczas stosowane przez banki umowy kredytowe zawierają postanowienia niedozwolone. Za niedozwolone zostały uznane:

 • spread (różnica pomiędzy kursem -ceną sprzedaży a kursem -ceną kupna waluty) stosowany przez Banki
 • zapis mówiący o zmianach stopy procentowej uzależniony np. od decyzji banku, a nie ze względu na zmianę Liboru, Euriboru

W ustępie drugim czytamy, że Banki powinny zwrócić pobrane dotychczas świadczenia i rozliczyć je z kapitałem kredytu.

Co to oznacza drodzy Frankowicze?

Spłacasz kredyt przez 8 lat. W każdym miesiącu, aby zapłacić ratę kredytu musiałeś skorzystać z tabel ujawnianych na stronach Banku celem przeliczenia wysokości raty kredytu  i tak np. na dzień 13.11.2015r. za 1 CHF:

średni kurs NBP wyniósł – 3,9248 zł zaś w Bankach różnie:

MBank- 3,9881 zł (kwota do zwrotu za 1 CHF= 0,07 zł)

Getin Bank- 4.0194 zł (kwota do zwrotu za 1 CHF= 0,10 zł)

Peako SA – 4.0195 zł (kwota do zwrotu za 1 CHF= 0,10 zł)

PKO BP SA- 4.0347 zł (kwota do zwrotu za 1 CHF= 0,11 zł)

Eurobank SA – 4.0324 zł (kwota do zwrotu za 1 CHF=  0,11 zł)

Gdyby Ustawa przeszła,  Bank z każdej raty zapłaconej, w której zastosował spread musiałby zwrócić różnicę pomiędzy średnim kursem NBP na dzień zapłaty a opublikowanym przez siebie (kwoty do zwrotu wskazuje powyżej w nawiasach). Zatem przyjmując, że rata kredytu wynosiła 678 CHF kwota łączna do zwrotu w jednym miesiącu wyniosłaby odpowiednio: 47,46 zł (MBank), 67,8 zł (Getin, Pekao),  74,58 zł (PKO, Eurobank). Dodatkowo upraszczając przyjmując średnią różnicę kursu na poziomie 0,06 zł przez cały okres 8 letni tj. 96 miesięcy kwota do zwrotu liczona według wzoru:

(różnica CHF x ilość franków miesięczna ) x  96 miesięcy

(0,06 zł x 678 CHF)x 96= 3905,28 zł

Wiadomym jest, że to duże uproszczenie bo i różnica CHF inna była w każdym miesiącu i wartość raty również – ale patrząc poglądowo to wprowadzenie tej części ustawy nie daje za dużo frankowiczom. (Pamiętajmy, że Ustawa dotyczy również innych walut).

Oprócz powyższego zgodnie z drugą klauzulą Bank musiałaby dla niektórych osób zwrócić za cały okres kredytowania (czyli te przysłowiowe 8 lat) również pobrane opłaty z tytułu zmiany wysokości raty kredytu, o ile zmiana wynikała z czego innego niż zmiana stawki Libor, Euribor.

Zwroty, o których mowa wyżej miałyby się odbyć poprzez ich potrącenie z kwotą kapitału pozostałego do spłaty. Bank musiałby przeliczyć te wartości i doręczyć nam wyliczenia wraz nowym harmonogramem.

Podsumowując tę część – moim zdaniem nie zmieni ona nic w sytuacji frankowiczów. Każdy otrzyma drobiazg na pocieszenie, ale przecież tak naprawdę najbardziej istotne jest to co z tymi ratami płatnymi obecnie i w przyszłości, a o tym w drugiej części artykułu, która ukaże się w czwartek 19.11.2015. W II części wyliczymy szczegółowo ile zyskamy bądź stracimy na nowej Ustawie.

Poniżej link do treści wyżej omawianej ustawy prezydenckiej: http://www.youblisher.com/p/1255445-Prezydencki-projekt-ustawy-3/

autor: Radca Prawny Renata Piętka

5 komentarzy

 • monika

  Dobry artykuł! Projekt napisany przez bankstera. Może lepiej żeby nie było żadnej ustawy niż ta proponowana umacniająca pozycję banków. Boję się,że uniemożliwi ona dochodzenie swoich praw w sądzie.
 • formexplode skład

  Fantastyczny opis, gratuluję kreatywnego i sprytnego podejścia do tematu.
 • pozwalembank

  Zapomniała Pani o klauzuli dot. przeliczenie kredytu na walutę waloryzacji/indeksacji. Zatem dochodzi jeszcze korekta (zmniejszenie) ,,kapitału" w walucie. Dopiero po tym zabiegu wchodzi w grę korekta rat kredytowych.
  • pskancelaria.pl

   Szanowny Panie, rzeczywiście ma Pan rację w tym artykule nie zostało to ujęte. Na ten temat w dniu jutrzejszym pojawi się kolejny artykuł z pełnym wyliczeniem jak taka korekta "kapitału" miała by wyglądać i jakie będą tego konsekwencje dla kredytobiorcy. Zapraszamy do lektury :)
 • Francesco

  Jeśli nie powstanie sensowna ustawa, to po prostu bankom będzie się opłacało oszukiwać swoich klientów, będą bezkarne. Frankowiczów już drugi raz nie nabiorą ale reszta bez prawnika niech nie idzie do banku!

Opublikuj komentarz