Działalność gospodarcza – jak i kiedy możemy ją zawiesić i jakie są tego skutki?

Działalność gospodarcza – jak i kiedy możemy ją zawiesić i jakie są tego skutki?

W poprzednich wpisach przedstawiliśmy, o jakich rzeczach powinniśmy pamiętać przed założeniem działalności gospodarczej (patrz: Prowadzenie własnego biznesu-o jakich rzeczach powinniśmy pamiętać przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?) oraz jakie prawa i obowiązki wynikają dla nas z przepisów prawa przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej (patrz: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej – jakie prawa i obowiązki wynikają dla nas z przepisów prawa?). Kolejnym zagadnieniem, które warto jest przybliżyć jest kwestia zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej.

Kiedy możemy zawiesić działalność gospodarczą?

Prowadzenie własnego biznesu bywa czasami trudne. Mogą pojawić się sytuacje, w których nie będziemy w stanie prowadzić naszej działalności np. utracimy płynność finansową i zabraknie nam środków na stałe opłaty lub po prostu planujemy dłuższy wyjazd za granicę. W tej sytuacji, gdy nie chcemy jej zakańczać możemy skorzystać z jej zawieszenia.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Nie każdy przedsiębiorca może jednak zawiesić działalność gospodarczą. Musimy spełniać określone przez prawo wymagania. Przede wszystkim, przedsiębiorca ten prowadzić musi jednoosobową działalność gospodarczą i nie może zatrudniać pracowników. Pamiętajmy, że zatrudnione osoby to takie, z którymi nawiązany jest stosunek pracy na podstawie umowy o pracę., czyli pracownikami nie będą osoby, z którymi podpisaliśmy umowy zlecenia czy też umowy o dzieło.

Co daje nam zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności gospodarczej może okazać się dla nas korzystne, szczególnie jeżeli w przyszłości mamy zamiar ją kontynuować. Przede wszystkim, przysługują nam w tym okresie ulgi finansowe i udogodnienia podatkowe, czyli nie musimy wpłacać zaliczek na podatek dochodowy i składać deklaracji VAT. W tym czasie zostajemy także wyrejestrowani z ZUS co oznacza, że nie mamy obowiązku opłacania składek.

Ważne!

Pamiętajmy jednak, że po trzydziestu dniach od opłacenia ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne tracimy prawo do świadczeń zdrowotnych. W sytuacji tej, skorzystać możemy z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego albo ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Warto wiedzieć także, że okres, w którym zawieszona jest nasza działalność nie jest wliczany do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.

Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą?

Działalność gospodarczą możemy zawiesić minimalnie na 1 miesiąc i maksymalnie na 24 miesiące. Okres ten liczony jest w dniach, miesiącach lub dniach i miesiącach. Rozpoczyna się od dnia, który wskażemy we wniosku (nie wcześniej niż w dniu jego złożenia), a kończy z momentem złożenia wniosku o wznowienie.

Jakie ograniczenia wiążą się z zawieszeniem działalności gospodarczej?

Istnieją jednak pewne ograniczenia i przepisy mówią nam, jakich czynności nie możemy wykonywać podczas zawieszenia naszej działalności. Przede wszystkim, zabronione jest w tym czasie wykonywanie działalności gospodarczej i czerpanie z niej przychodów. Nie możemy także wykonywać tych samych usług, które są w zakresie zawieszonej działalności na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Ponadto, w okresie tym zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.

Pamiętajmy, że zanim upłynie okres zawieszenia naszej działalności musimy złożyć wniosek o jej odwieszenie. Jeżeli nie zrobimy tego przed upływem 24 miesięcy od jej zawieszenia zostaniemy wykreśleni z rejestru przedsiębiorców. Warto wiedzieć, że gmina zobowiązana jest wezwać nas do wznowienia działalności oraz wyznaczyć nam dodatkowy trzydziestodniowy termin.

Pamiętajmy:

  • jeżeli nie jesteśmy w stanie prowadzić dalej naszej działalności gospodarczej przysługuje nam prawo do jej zawieszenia,

  • zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników,

  • w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przysługują nam ulgi finansowe i udogodnienia podatkowe,

  • działalność gospodarczą możemy zawiesić minimalnie na 1 miesiąc i maksymalnie na 24 miesiące,

  • przed upływem okresu zwieszenia działalności gospodarczej musimy złożyć wniosek o jej wznowienie, w przeciwnym wypadku zostaniemy wykreśleni z rejestru przedsiębiorców.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Samozatrudnienie a praca na etacie – jakie są różnice i co się bardziej opłaca?

Opublikuj komentarz