Usługę kierujemy do:

Dużych, małych i średnich przedsiębiorstw

Dobry prawnik  jest rzetelny, dostępny, lojalny i wie że jego Klient oczekuje efektu. Dlatego, aby to osiągnąć stawiamy na stałą i bieżącą obsługę Twojego przedsiębiorstwa. Wyznajemy zasadę, że „lepiej zapobiegać niż leczyć” (szybsza reakcja mniejsze koszty). W ramach tej działalności oferujemy m.in.:

  • dobór formy organizacyjno prawnej najwłaściwszej dla potrzeb klienta rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej
  • rekomendowanie zmian organizacyjno – prawnych w działalności klienta w trakcie bieżącej obsługi, w tym sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  • ocena ryzyk prawnych podejmowanych przez klienta czynności
  • zabezpieczenie prawne podejmowanych przez klienta czynności, w szczególności w zakresie ochrony przed postępowaniami sądowymi lub odpowiedniego zabezpieczenia przyszłych postępowań sądowych
  • negocjowanie warunków umów, porozumień na rzecz klienta
  • pomoc w sprawach pracowniczych
  • analiza i opiniowanie umów zawieranych przez klienta
  • sporządzanie umów na potrzeby transakcji planowanych przez klienta
  • reprezentacja klienta w postępowaniach sądowych ( m.in. gospodarczych, cywilnych ), postępowaniach administracyjnych
  • obsługa bieżąca działalności gospodarczej klienta (tworzenie uchwał, regulaminów), w tym reagowanie na bieżące problemy, rozwiązywanie ich i zapobieganie

BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA.