Kredyty frankowe – Skrócony okres przedawnienia – dla konsumentów nic się nie zmienia

Kredyty frankowe – Skrócony okres przedawnienia – dla konsumentów nic się nie zmienia

Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, skróceniu uległ podstawowy termin przedawnienia z lat 10 na lat 6 (z upływem na koniec roku kalendarzowego).

Dla roszczeń z umów kredytowych znaczenie ma przede wszystkim ust. 3 art. 5 nowelizacji, który oznacza, że do roszczeń nieprzedawnionych stosuje się przepisy dotychczasowe. Dla kredytobiorców – konsumentów nic więc nie ulega zmianie w zakresie przedawnienia roszczeń.

Dla pozostałych kredytobiorców (nie-konsumentów) znaczenie ma ust. 2, który stwierdza, że bieg krótszego 6 letniego terminu zaczyna się z dniem wejścia w życie nowelizacji, ale jeżeli okres przedawnienia według dotychczasowych przepisów miałby upłynąć wcześniej, to upływa wedle starych zasad.

Innymi słowy, roszczenia przedawniają się wedle starych zasad, jednak nie później niż po upływie 6 lat według zasad nowych. Przykładowo, roszczenie powstałe 15 marca 2009 r. przedawni się z upływem 15 marca 2019 r. (wedle starych zasad). Jednak roszczenie powstałe 15 kwietnia 2017 r. przedawni się nie z upływem 15 kwietnia 2027 r., lecz wedle nowych zasad to jest z upływem 31 grudnia 2023 r.

Ze względu na przedawniające się roszczenia należy pamiętać, aby w odpowiednim czasie wystąpić do banku np. z zawezwaniem do próby ugodowej lub powództwem w celu przerwania biegu przedawnienia. Wbrew pozorom jest to bardzo ważna czynność, która umożliwia zachowanie kredytobiorcom pełni roszczeń przeciwko bankowi z tytułu wadliwej umowy, zawierającej niezgodne z prawem zapisy.

Zwracamy Państwa uwagę, że ostatnie miesiące obfitują w pozytywne rozstrzygnięcia spraw z powództwa frankowiczów. Jednocześnie nasi eksperci oceniają, że występowanie z indywidualnymi powództwami przeciwko bankom okazują się korzystniejsze niż rozwiązania systemowe.

Masz kredyt frankowy? Daj sobie pomóc!

Pierwszym krokiem podejmowanym przez naszą Kancelarię w sprawach kredytów frankowych jest prawna analiza umowy kredytowej, podczas której badamy, czy w treści umowy zawartej przez naszego klienta występują niedozwolone postanowienia umowne, a także jakich praw i obowiązków one dotyczą. Następnie przedstawiamy możliwości jakie obecnie istnieją w walce z bankowym bezprawiem.

Opublikuj komentarz