NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY OD STYCZNIA 2017 ROKU

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY OD STYCZNIA 2017 ROKU

Jakie są najważniejsze zmiany w prawie pracy?

Jak co roku, tak i teraz spotykamy się z falą zmian przepisów i to w niemal każdej dziedzinie prawa. Wiemy jak ciężko nadążyć za zmieniającymi się przepisami. W tym tygodniu przygotowaliśmy kilka istotnych zmian w kodeksie pracy, jak i innych ustawach.

Po pierwsze, zmianie uległy przepisy dotyczące tworzenia regulaminów pracy. Dotychczas, obowiązanym do jego stworzenia był pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, a obecnie liczba ta wynosi 50 pracowników (chyba że występuje układ zbiorowy pracy). W sytuacji, gdy liczba pracowników wynosi od 20 do 50 tworzenie regulaminu pracy może być obowiązkowe, gdy z wnioskiem takim wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

Po drugie, zmiany dotyczą wydawania świadectwa pracy. Pracodawca zobowiązany jest do niezwłocznego wydania świadectwa pracy, gdy nie ma zamiaru nawiązania z pracownikiem kolejnej umowy o pracę w okresie 7 dni od zakończenia poprzedniej. W sytuacji natomiast, gdy strony planują dalsze zatrudnienie i kolejną umowę o pracę, która nawiązana zostanie w terminie 7 dni od ustania poprzedniej, wówczas wydanie świadectwa pracy nastąpi tylko na wniosek pracownika.

Po trzecie, wydłużeniu i ujednoliceniu uległy terminy na złożenie odwołania od wypowiedzenia i żądania przywrócenia do pracy bądź odszkodowania. Obecnie jest to jeden termin, który wynosi 21 dni dla wszystkich tych czynności i liczony jest od dnia doręczenia wypowiedzenia/rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia. Dotychczas był on rzeczywiście zbyt krótki i wynosił- w przypadku wypowiedzenia- 7 dni, a przy rozwiązaniu umowy bez zachowanie okresu wypowiedzenia i wygaśnięcia -14 dni.

Kolejną zmianą w kodeksie pracy jest zastrzeżenie formy pisemnej dla umowy z pracownikiem o współodpowiedzialności materialnej, a dotychczas zastrzeżona była tylko do umowy o zakazie konkurencji. W sytuacji, gdy nie zostanie zachowana forma pisemna, umowa będzie nieważna z mocy prawa.

W dodatku, nowelizacji uległy nie tylko przepisy kodeksu pracy, a sytuację pracowników zmieniają również inne ustawy. Przede wszystkim od nowego roku obowiązuje wyższa płaca minimalna, która obecnie wynosi 2000 złotych brutto, a także obecnie młody pracownik tj. pracujący przez pierwszy rok, zarobi co najmniej 100 %, a nie jak dotychczas 80 % stawki minimalnej. Ponadto, uległa zmianie minimalna stawka godzinowa w kwocie 13 złotych dla osób, które pracują na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Zalane mieszkanie- co zrobić, aby się prawnie zabezpieczyć?

Opublikuj komentarz