Nowelizacja KPA 2017 – na czym polega wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony?

Nowelizacja KPA 2017 – na czym polega wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony?

W poprzednim artykule, przybliżyliśmy, czym jest mediacja w postępowaniu administracyjnym oraz jakie są jej korzyści (patrz: Nowelizacja KPA 2017 – Mediacja jako jeden z przejawów partnerskich relacji pomiędzy administracją a stroną postępowania). Kolejnym sposobem na osiągnięcie partnerskich relacji pomiędzy administracją a stroną postępowania jest wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony.

Na czym to polega?

Celem informacji o niespełnieniu przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony jest zapewnienie nam możliwości żebyśmy spełnili warunki do załatwienia sprawy w sposób, jaki wskazaliśmy w naszym wniosku. Zgodnie ze zmianą, w sytuacji, gdy organ zauważy, że istnieje ryzyko wydania decyzji, która będzie niezgodna z naszym wnioskiem, ma obowiązek wskazać nam konkretne warunki, które należy spełnić, aby uwzględnić nasze żądanie. W tym celu musi wyznaczyć nam termin na przedstawienie dodatkowych dowodów.

Co nam to umożliwia?

Poprzez wskazanie przez organ, które przesłanki nie zostały przez nas spełnione, jesteśmy uprzedzeni o tym, że nasz wniosek może zostać rozpatrzony nie po naszej myśli. Mamy wtedy możliwość uniknięcia sytuacji, w której zostanie wydana niekorzystna dla nas decyzja. Przysługuje nam dodatkowy termin na odniesienie się przez nas do złożonych już dowodów, jak i wniesienia nowych. Możemy też przedstawiać nowe argumenty i wyjaśnić już przedstawione.

Co ważne, dzięki tej instytucji, więcej spraw ma szansę na uzyskanie zgodnych z żądaniem strony decyzji, a co za tym idzie, zwiększyć ma się zadowolenie tych, którzy załatwiają swoje sprawy. Wprowadzenie tej zmiany ma zapobiec sytuacjom, w którym strona nie wie, że dane dowody, które nawet posiada lub może je łatwo uzyskać, są potrzebne do danego rodzaju sprawy.

Przykładem zastosowania tej instytucji jest sytuacja, w której przedsiębiorca stara się o licencję na przewóz osób samochodem osobowym. Uzyskanie takiego pozwolenia wymaga od niego spełnienia określonych warunków, na przykład przedstawienia swojej sytuacji finansowej, aby wykazać, że jest w stanie podjąć i prowadzić daną działalność gospodarczą. Jeżeli w trakcie postępowania przedstawi dokumenty niewłaściwe (takie, z których nie wynika jego sytuacja finansowa), organ powinien zwrócić mu uwagę, że przesłanki do wydania zezwolenia nie zostały spełnione. W tej sytuacji, przedsiębiorca dowie się jakie dokumenty musi zdobyć, a także ma możliwość ich uzupełnienia.

Warto wiedzieć, ze wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony nie jest tym samym co wezwanie do usunięcia braków formalnych wniosku. Takim pismem, organ wezwie nas do uzupełnienia dokumentów, które są niezbędne do wszczęcia postępowania administracyjnego w ogóle i dotyczy jedynie kwestii formalnych naszego wniosku.

Pamiętajmy:

  • Organ zobowiązany jest do wskazania nam konkretnych warunków, które nie zostały spełnione, aby nasz wniosek został uwzględniony i umożliwić nam przedstawienie dodatkowych dowodów,
  • Organ wyznaczy nam dodatkowy termin na uzupełnienie niezbędnych w naszej sprawie dokumentów,
  • Jeżeli uznamy, że wyznaczony przez organ termin jest niewystarczający na skompletowanie dokumentów, możemy wystąpić w wnioskiem o jego przedłużenie.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Nowelizacja KPA 2017 – Na czym polega zasada adekwatności kar administracyjnych?

 

Opublikuj komentarz