Usługę kierujemy do:

Poszkodowanych, pokrzywdzonych, ubezpieczonych

Dochodzenie odszkodowań to jedna z naszych specjalności. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy jak działać sprawnie, jak realnie wycenić szkodę oraz skutecznie walczyć dla Ciebie o jak najwyższe odszkodowanie. Jesteśmy przygotowani by pomóc Ci na każdym etapie starań nie ważne czy sprawa dotyczy wypadku komunikacyjnego, bezumownego korzystania z lokalu czy też nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy. Nasze działania skupiają się na:

  • Ustaleniu wartości zadośćuczynienia, odszkodowania, renty
  • Ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za naprawienie szkody
  • Sporządzeniu zgłoszenia szkody
  • Negocjacjach z podmiotem odpowiedzialnym, w tym z ubezpieczycielami
  • Sporządzeniu pozwu o zapłatę
  • Reprezentacji przed sądem pierwszej i drugiej instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym