Podatek dochodowy od osób fizycznych-co należy o nim wiedzieć?

Podatek dochodowy od osób fizycznych-co należy o nim wiedzieć?

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest każdemu z nas dobrze znanym podatkiem. Co roku rozliczamy się z niego składając deklarację, w której uwzględniamy nasz przychody. Formy opodatkowania działalności gospodarczej przedstawiliśmy już w jednym z poprzednich wpisów (patrz: Formy opodatkowania działalności gospodarczej-jakie są kryteria wyboru?). Przypomnijmy, że jako przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG również jesteśmy podatnikiem tego podatku.

Co musimy wiedzieć o podatku PIT?

Przypomnijmy także, że rozróżniamy kilka form opodatkowania takich jak skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjowanych i karta podatkowa. Jako przedsiębiorcy zobowiązani jesteśmy do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, tak samo jak robi to pracodawca czy zleceniodawca. Nasze prawa i obowiązki przy rozliczaniu podatku są odmienne i zależą od tego jaką formę opodatkowania wybraliśmy.

Na kim spoczywa obowiązek podatkowy?

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem osobistym. Co to oznacza? Podatnikiem jest każda osoba fizyczna, która osiąga dochód , a także osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą i osiąga z tego tytułu przychód. Nikt inny nie może za nas zapłacić tego podatku, a nasze zobowiązanie wygaśnie tylko wtedy, kiedy to my sami je zapłacimy.

Co jest przedmiotem opodatkowania?

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest wszelkiego rodzaju dochód. Przedmiotem opodatkowania jest suma dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Może on składać się z wielu źródeł przychodu, takich jak: stosunek pracy, emerytura, działalność wykonywana osobiście, najem, podnajem, dzierżawa, czy też zbycie nieruchomości lub ich części.

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Kosztami uzyskania przychodu są wszystkie koszty, które ponieśliśmy, aby osiągnąć dany przychód. Rozróżniamy koszty bezpośrednie, czyli takie, które można powiązać z przychodem np. wynagrodzenia pracowników i pośrednie, czyli niepowiązane bezpośrednio z przychodem np. wydatki na reklamę.

Dla przedsiębiorców kosztem uzyskania przychodów jest każdy wydatek, który poniesiony został w związku z prowadzoną działalnością, a służy przy tym zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodu. Pamiętajmy, że nie każda forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pozwala odliczyć koszty od podatku.

Warto wiedzieć, że nieograniczony obowiązek podatkowy mają wszystkie osoby fizyczne, które mieszkają w Polsce i mają tu centrum interesów osobistych lub gospodarczych albo przebywają w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Co to oznacza? Osoby te muszą rozliczyć podatek od całości uzyskanych przychodów. Pozostałe osoby, niezaliczające się do wskazanych wyżej mają natomiast ograniczony obowiązek podatkowy.

Pamiętajmy:

  • podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest każda osoba fizyczna, która osiąga dochód , a także osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą i osiąga z tego tytułu przychód,

  • opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest wszelkiego rodzaju dochód,

  • kosztami uzyskania przychodu są wszystkie koszty, które ponieśliśmy, aby osiągnąć dany przychód.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Podatek dochodowy od osób prawnych-na kim spoczywa obowiązek podatkowy?

Opublikuj komentarz