Podatki i opłaty-czego możemy się spodziewać prowadząc własną działalność gospodarczą?

Podatki i opłaty-czego możemy się spodziewać prowadząc własną działalność gospodarczą?

Podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych, z którymi spotyka się każdy przedsiębiorca zostały przez nas przedstawione w poprzednich wpisach (patrz: Podatek dochodowy od osób fizycznych-co należy o nim wiedzieć? oraz Podatek dochodowy od osób prawnych-na kim spoczywa obowiązek podatkowy?). Prowadząc firmę napotkamy również inne podatki i opłaty-jakie?

Czym jest podatek akcyzowy?

podatkiem akcyzowym będziemy mieli do czynienia tylko w przypadku niektórych wyrobów. Są to między innymi wyroby energetyczne w tym energia elektryczna, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe. Stawki tego podatku są różne i zależą od rodzaju danego wyrobu. Warto wiedzieć, że podatkowi temu podlegają nie tylko wyroby akcyzowe, ale także inne towary jak na przykład samochody osobowe sprowadzone zza granicy.

Na czym polega podatek od nieruchomości?

W sytuacji, gdy jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jesteśmy właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub samoistnym posiadaczem spoczywa na nas obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości. Przedmiotem opodatkowania są grunty, budynki lub ich części oraz budowle i ich części związane z prowadzeniem działalności. Wysokość stawki tego podatku zależy od gminy, w której położona jest dana nieruchomość.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Jako przedsiębiorca możemy spotkać się także z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Kiedy? Podatkowi temu podlegają między innymi takie czynności jak umowa sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, ustanowienie hipoteki, czy umowy spółki. Podstawa opodatkowania jest inna dla każdej czynności. Warto pamiętać, że mamy obowiązek złożenia deklaracji w terminie 14 dni od dokonania danej czynności.

Kiedy zapłacimy podatek od środków transportowych?

Jeżeli posiadamy między innymi samochody ciężarowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem mają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 7 ton albo autobusy zobowiązani jesteśmy do zapłaty podatku od środków transportowych. W tej sytuacji, co roku musimy złożyć odpowiednią deklarację. Stawka podatku od środków transportowych zależy od gminy, w której nasz pojazd jest zarejestrowany.

Jakie są inne opłaty?

Prowadząc własną działalność gospodarczą możemy spotkać się także z innymi opłatami. Warto wiedzieć, że wywożąc towary poza obszar celny Unii Europejskiej albo przywożąc je spoza tego obszaru możemy być zobowiązani do zapłaty cła.

Czym jest cło?

Cło jest opłatą przywozową, który wynika z polityki celnej państwa lub regionu takiego jak na przykład Unia Europejska. Ma ona także chronić dany rynek przed nadmiernym przywozem towarów.

Pamiętajmy:

  • będąc przedsiębiorcą, poza podatkiem dochodowym i podatkiem VAT, możemy napotkać inne rodzaje podatków i opłat,

  • podatkowi akcyzowemu podlegaj między innymi produkcja i import określonych wyrobów akcyzowych takich jak energia elektryczna, napoje alkoholowe, czy wyroby tytoniowe,

  • wywożąc towary poza obszar celny Unii Europejskiej albo przywożąc je spoza tego obszaru możemy być zobowiązani do zapłaty cła.

Opublikuj komentarz