Skąd wziąć pieniądze na otwarcie firmy? Dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Skąd wziąć pieniądze na otwarcie firmy? Dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przed założeniem firmy, każdy zastanawia się nad fundamentalną kwestią – skąd wziąć pieniądze na biznes? Dofinansowanie czy dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej możesz otrzymać z różnych źródeł i wcale nie jest to takie trudne. Dziś opiszemy dotacje, które można pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (w skrócie PROW).

Środki z PROW mogą pokryć od 40-70% wydatków!

O innych źródłach dofinansowania startu firmy pisaliśmy w artykułach: Fundusze Europejskie UEKredyt bankowyDotacje z urzędu pracy.

Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13 612 211 428 euro, w tym: 8 697 556 814 z budżetu UE i 4 914 654 614 euro wkładu krajowego.

Jeśli jesteś mieszkańcem wsi lub jesteś ubezpieczony w KRUS, możesz ubiegać się o dotacje na założenie firmy z programu operacyjnego „Rozwój obszarów wiejskich„.

Żeby otrzymać dotacje z PROW, trzeba spełnić kilka warunków, m.in.:

  • siedziba firmy musi znajdować się na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej (z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców);
  • dzięki nowej firmie powinno powstać co najmniej jedno nowe miejsce pracy (etat);
  • dotacji nie może dostać osoba, która w okresie ostatnich 24 miesięcy korzystała z pomocy w ramach innego działania PROW.

Uwaga! Przy tego typu dotacjach konieczny jest wkład własny!

W ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” można otrzymać do 100.000 zł, natomiast w działaniu „Rozwój mikroprzedsiębiorstw” do 300.000 zł. W tym wypadku wysokość dotacji różni się w zależności od liczby tworzonych miejsc pracy. Im więcej osób zamierza zatrudnić nowy przedsiębiorca, tym więcej pieniędzy dostanie (np. przy 1-2 pracownikach dotacja może wynieść do 100 000 zł, przy 3 lub 4 – 200 000 zł, zatrudniając 5 i więcej osób przedsiębiorca może otrzymać nawet 300 000 zł).

Jeśli jesteś zainteresowany i spełniasz wymagane warunki, wniosek możesz wypełnić w generatorze wniosków (na stronie www.arimr.gov.pl) wydrukować, podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aplikację możesz złożyć osobiście, przez osobę upoważnioną lub listem poleconym.

Myślisz o założeniu własnej firmy?

Założenie firmy to dobre rozwiązanie, ale jaką formę działalności wybrać? Jak załatwić formalności? Jeśli w głowie zaświta Ci pomysł rozpoczęcia swojego biznesu, zapraszamy na spotkanie z naszymi ekspertami, którzy razem z Tobą usiądą i przekalkulują, czy to będzie dla Ciebie na pewno dobra decyzja oraz na co się zdecydować. Chłodny bilans zysków i strat powinien rozwiać wszelkie wątpliwości. Pomagamy we wszystkich formalnościach.

Opublikuj komentarz