Skąd wziąć pieniądze na otwarcie firmy? Inicjatywa JEREMIE

Skąd wziąć pieniądze na otwarcie firmy? Inicjatywa JEREMIE

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny.

JEREMIE to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego) (kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm a także inne instrumenty kapitałowe). Jej ideą jest ułatwienie dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez oferowanie im dedykowanych nieskomplikowanych produktów finansowych: pożyczek, kredytów i poręczeń.

W Polsce Inicjatywa JEREMIE realizowana jest na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, zatem aby dowiedzieć się jakie są aktualne możliwe do zdobycia formy wsparcia w Twoim regionie należy wejść na stronę http://www.jeremie.com.pl/

JEREMIE ma na celu przede wszystkim pomoc w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, również tych znajdujących się w początkowej fazie działalności – start-upy. Produkty te pojawiają się tam, gdzie dotychczasowe instytucje finansowe nie są w stanie finansować rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków.

W poprzednich artykułach pisaliśmy już o innych źródłach pozyskania funduszy na rozwój nowej firmy – Fundusze Europejskie UEDotacje z urzędu pracyKredyt bankowyDotacje z Programu Rozwoju Obszarów WiejskichDofinansowanie z PFRONWspólnikFranczyzaAnioły biznesu i Fundusze Venture Capital.

Dla kogo wsparcie?

Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na „zwykłym” rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które:

 • rozpoczynają działalność (startup-y),
 • nie posiadają historii kredytowej,
 • nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

 

Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:

 • zatrudniający od 1 do 49 pracowników;
 • mający obrót roczny w wysokości do 10 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 10 mln €;
 • posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą w województwie pomorskim, dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, wielkopolskim lub zachodniopomorskim;
 • nieposiadający historii kredytowej;
 • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu;
 • nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

 

Na co można wykorzystać wsparcie?

Kredyty, pożyczki i poręczenia o oprocentowaniu wynoszącym od 0% do 6% w skali roku muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na:

 • nowe rozwiązania techniczne lub technologiczne;
 • zakup wyposażenia – maszyn, urządzeń, aparatów (w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia);
 • budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii;
 • informatyzację;
 • dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych oraz unijnych;
 • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy.

 

Korzyści dla przedsiębiorców ze wsparcia

Do najważniejszych korzyści płynących dla przedsiębiorców ze wsparcia JEREMIE należą

 1. zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego firm i przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szeroki wachlarz instrumentów finansowych: kredyty, pożyczki, poręczenia;
 2. korzystniejsze warunki finansowania firm oraz przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w tym tzw. start-upów;
 3. elastyczność: specyficzne pożyczki mogą zostać nakierowane na poszczególne grupy przedsiębiorców, np. dłuższa prolongata lub okres spłaty dla nowo powstałych firm (start-upy).

 

Jeśli jesteś przedsiębiorczy i zainteresował Cię temat rozwoju bądź rozpoczęcia własnej działalności, a potrzebna Ci pomoc w formalnościach serdecznie zapraszamy do współpracy. Nasza Kancelaria świadczy stałą obsługę podmiotów gospodarczych.

tel. 58 717 13 35 lub 790 346 123

Opublikuj komentarz