Usługę kierujemy do:

właścicieli gruntów obciążonych linią elektryczną, linią telefoniczną, węzłem ciepłowniczym

Jesteś właścicielem nieruchomości, użytkownikiem wieczystym lub najemcą czy dzierżawcą, a na terenie Twojej nieruchomości są umiejscowione słupy energetyczne, linie telefoniczne, infrastruktura wodno-kanalizacyjna? Tak, masz prawo do: odszkodowania za czas bezumownego korzystania, opłaty za służebność przesyłu, a co za tym idzie uregulowania sytuacji prawnej. W tym zakresie posiadamy bogatą  wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Pomożemy Ci w podjęciu odpowiednich działań:

  • podejmiemy negocjacje
  • ustalimy wysokość Twojego roszczenia
  • sporządzimy stosowne pisma i wezwania
  • ustalimy korzystne zapisy aktu notarialnego
  • a w razie potrzeby podejmiemy się reprezentacji przed Sądem