Syndyk sprzedaje okleiniarkę krawędzi prostych

Syndyk sprzedaje okleiniarkę krawędzi prostych

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki okleiniarkę krawędzi prostych Felder perfect 80  za cenę wywoławczą nie niższą niż 18.424,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote) brutto na podstawie umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia faktury VAT). Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią.

Oferty należy składać w terminie do 31.12.2021 w formie pisemnej adresując na adres  Nowej siedziby kancelarii Syndyka :

Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Siewna 1, Piętro 1, 81-574 Gdynia

lub mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 790 346 123 lub mailowo : sekretariat@pskancelaria.pl w tytule wpisując : sygn. akt: V GUp 31/21 – Okleiniarka

W mailu proszę wpisać przedmiot zakupu, cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie. Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na sprzedaż zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka (rachunek masy upadłości: 08 1140 2004 0000 3102 8161 8621) co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży. Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się osobiście po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr: 790 346 123. Okleiniarka znajduje się aktualnie na terenie warsztatu upadłego w Elblągu.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.

Zdjęcia sprzedawanej ruchomości znajdują się pod linkiem:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgYsaKuI5JMu–vf5OA?e=LRwjj4

Opublikuj komentarz