Syndyk sprzedaje ruchomości i wyposażenie po firmie Serwis Haller

Syndyk sprzedaje ruchomości i wyposażenie po firmie Serwis Haller

Syndyk Masy Upadłości SERWIS HALLER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000166316, NIP 5780005368, REGON 001338801 zgodnie z postanowieniem sędziego – komisarza z dnia 28 listopada 2023 r. sprzedaje ruchomości i wyposażenie po byłym zakładzie zajmującym się sprzedażą  hurtową i detaliczną pojazdów osobowych.

Syndyk wskazuje, że można zakupić zarówno pakiet jak i pojedyncze pozycje z wykazu ruchomości i wyposażenia znajdującego się pod poniższym linkiem:

https://1drv.ms/b/s!AmEc0F9Ou7mYh_NUdDnij-Jd4glpHg?e=Ry3XbS

Ruchomości będą sprzedawane przez Syndyka za najwyższą oferowaną cenę jednak nie niższą niż cena jednostkowa w wykazie – cena wyceny Syndyka. Cena minimalna sprzedaży jest już ceną brutto z doliczonym podatkiem VAT (23%).

Syndyk jednocześnie wskazuje, że ruchomości znajdują się obecnie w Gdańsku przy ul. Odyseusza 20, przy siedzibie firmy Serwis Haller Sp. z o.o. Syndyk dokonuje sprzedaży na podstawie faktury VAT.

Oferty należy składać w terminie do 27 czerwca 2024 roku:
mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl bądź korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka: ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia. W przypadku chęci zakupienia ruchomości w ofercie należy wskazać ruchomości, których dotyczy oferta wraz z numerem inwentarza (pierwszy od lewej strony w zestawieniu – numery od 3 do 97) oraz podać swoje dane kontaktowe oraz oferowaną cenę.

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 536-981-555 lub mailowo w tytule wpisując sygn. akt: GD1G/GUp/59/2023 ruchomości firmy Serwis Haller

W mailu proszę wpisać Serwis Haller Sp. z o.o. – ruchomości oraz oferowaną cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie.

Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zakupem i odbiorem ruchomości.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.

Opublikuj komentarz