Syndyk sprzedaje pojazd Skoda Fabia

Syndyk sprzedaje pojazd Skoda Fabia

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy marki Skoda Fabia nr rejestracyjny GA 2786T,  rocznik 2010, benzyna, silnik 1.598,00 cm3,  stan licznika: 261666 km , 4-osobowy. Cena wywoławcza nie niższa niż 8.330,00 zł (osiem tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100)

Oferty należy składać w terminie do 25.11.2022 mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl

Syndyk dokonuje sprzedaży na podstawie umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia faktury VAT). Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią.

Samochód obecnie znajduje się przy Kancelarii Syndyka w Gdyni przy ul. Siewnej 1. W załączeniu zdjęcia pojazdu. 

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 536-981-555 lub mailowo : sekretariat@pskancelaria.pl w tytule wpisując : sygn. akt: VI GUp 325/22- samochód marki Skoda Fabia

W mailu proszę wpisać przedmiot zakupu, cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie. Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka  co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży. Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się osobiście po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr: 536-981-555.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.

Opublikuj komentarz