• Syndyk , w dniu 13.03.2019 informuje, że Sędzia-komisarz masy upadłości Przemysława Fiłonowicza przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu w upadłości na podstawie zarządzenia Nr 14/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 12 marca 2020 roku odwołała terminy przetargów wyznaczone na dzień 26 marca 2020r. Nadto poucza o obowiązku telefonicznego informowania Sądu o kwarantannie albo uzasadnionym podejrzeniu zakażenia lub […]

  Czytaj dalej

 • Ogłoszenie Syndyka o sprzedaży nieruchomości – Wikrowo

  Sygn. akt: V GUp 46/19 Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz z siedzibą w Elblągu sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert nieruchomość gruntową zabudowaną domem mieszkalnym wraz z działką rolną niezabudowaną, obie położone w obrębie Wikrowo, gmina Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, woj. warmińsko- mazurskie,  stanowiące działkę nr 83 oraz działkę nr 113 o łącznej powierzchni 21.400 m2, dla których to Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg […]

  Czytaj dalej

 • Ogłoszenie Syndyka o sprzedaży ruchomości – Elbląg

  Syndyk masy upadłości Corinna Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Elblągu sprzeda z wolnej ręki w trybie składania ofert ruchomości należące do upadłego m.in. stebnówki, overlocki, dziurkarki, szynoprądy. Szczegółowy wykaz >>> Zainteresowany powinien złożyć ofertę w języku polskim. Oferta powinna zawierać określenie składnika majątku (numer składnika masy, nazwa środka trwałego, ewentualnie ilość) , oferowaną cenę. Oferty należy składać na adres: Biuro Syndyka Renata […]

  Czytaj dalej

 • Ogłoszenie Syndyka o przetargach

  Ogłoszenie nr 1 Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu ogłasza przetarg na sprzedaż: Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasta Elbląg, położonego w Elblągu przy ul. Piławskiej w województwie warmińsko- mazurskim, stanowiącego niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną nr 87/29  o powierzchni 706 m2 oraz działkę gruntu oznaczoną nr 87/31 o powierzchni 3.236 m2 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku byłej stołówki […]

  Czytaj dalej