Czy wiesz co robić gdy odwołają Twój lot?

Czy wiesz co robić gdy odwołają Twój lot?

Koszmarem każdej osoby oczekującej na lot, jest ukazanie się na tablicy słowa „Canceled” [odwołany]. Sytuacja jest jeszcze bardziej niekomfortowa, gdy jesteśmy sami, daleko od miejsca zamieszkania, a osoba obsługująca naszą linię jest oblegana przez tłum niezadowolonych współpasażerów. Nie dajmy się zaskoczyć. Warto jest wcześniej poznać swoje prawa, by wiedzieć czego możemy się od przewoźnika domagać. Wiedza ta pozwoli zachować spokój w tych nieprzyjemnych chwilach.

  1. ZWROT NALEŻNOŚCI LUB ZMIANA PLANU PODRÓŻY

W przypadku odwołania lotu, możemy żądać alternatywnie:

  • zwrotu pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony + lotu powrotnego (w przypadku lotu z przesiadką) w najwcześniejszym możliwym terminie albo
  • skorzystania z innego zaproponowanego połączenia do miejsca docelowego na porównywalnych warunkach, w najwcześniejszym możliwym terminie albo w późniejszym, dogodnym dla nas terminie, w zależności od dostępności wolnych miejsc.

Jeżeli przewoźnik zaproponował nam lot z innego lotniska znajdującego się w tym samym mieście/regionie, ponosi koszt transportu na to lotnisko. Jeżeli natomiast godzimy się na przelot w klasie niższej, przysługuje nam zwrot części ceny biletu – od 30 do 75% w zależności od zasięgu podróży.

  1. ZAKWATEROWANIE

przypadku zmiany trasy, gdy nowy lot ma nastąpić co najmniej jeden dzień po planowym starcie odwołanego lotu, przewoźnik musi zapewnić nam bezpłatnie zakwaterowanie w hotelu. Przewoźnik jest zobowiązany zapewnić w takim przypadku również transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

  1. OPIEKA

Odwołanie lotu pociąga za sobą obowiązek przewoźnika do dostarczenia bezpłatnych posiłków oraz napoi w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania oraz umożliwienia nam przeprowadzenia dwóch rozmów telefonicznych, dwóch dalekopisów, dwóch przesyłek faksowych lub e-mailowych.

  1. ODSZKODOWANIE

Dodatkowo, wskutek odwołania lotu przysługuje nam od przewoźnika zryczałtowane odszkodowanie w wysokości:

  • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1.500 km;
  • 400 EUR dla:

wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych (UE, EOG, Szwajcaria) dłuższych niż 1.500 km oraz

wszystkich innych lotów o długości od 1.500 do 3.500 km;

  • 600 EUR dla wszystkich pozostałych lotów.

Przed dochodzeniem powyższego odszkodowania musimy się upewnić, czy nie zachodzą przesłanki je obniżające lub wyłączające (np. w gdy o odwołaniu lotu zostaliśmy poinformowani co najmniej 2 tygodnie przed odlotem bądź zaproponowano nam lot o bardzo zbliżonych parametrach do pierwotnego).

WAŻNE: Powyższe przepisy nie zamykają drogi do dochodzenia wyższego odszkodowania na zasadach ogólnych, opisanych w prawie krajowym. Jeżeli zatem wyrządzona została nam wskutek odwołania lotu szkoda (np. utraciliśmy zarobki, zostaliśmy obciążeni karami, nie zdążyliśmy na pogrzeb osoby najbliższej), należy niezwłocznie wystąpić z odpowiednim roszczeniem do przewoźnika.

Podstawa prawna: rozporządzenie WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu.

autor tekstu: Bartosz Giełczyński

Opublikuj komentarz