Jak zabezpieczyć się prawnie przed szkodami zalania mieszkania?

Jak zabezpieczyć się prawnie przed szkodami zalania mieszkania?

Mieszkasz w bloku?

Czy zdarzyło Ci się, że ktoś zalał Twoje mieszkanie?

A może Ty komuś zalałeś/aś?

Sprawdź, co powinieneś/aś zrobić w tej sytuacji!

Wielu z nas znalazło się już w sytuacji, gdy wracamy do domu i zastajemy je w opłakanym stanie na skutek zalania. Jest ono jedną z najczęstszych przyczyn powstawania szkód w mieszkaniu. Pamiętajmy, że prócz technicznego zabezpieczenia naszego mieszkania w postaci na przykład wymiany wężyków, bardzo istotne jest zabezpieczenie prawne przed skutkami zalania. Jak to zrobić? Oczywiście, najistotniejsze w tym przypadku jest posiadanie ubezpieczenia. Jednak musimy zdawać sobie sprawę, że nie w każdym przypadku będziemy mieli gwarancję wypłaty pełnego odszkodowania.

Przede wszystkim, polisa ubezpieczeniowa, jaką posiadamy musi chronić nas przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi, należy mieć pewność, że obejmuje także zalanie. Ponadto, należy również zwrócić uwagę, czy polisę podpisujemy jako właściciele mieszkania, czy jako wynajmujący. Może mieć to znaczenie przy oszacowywaniu wysokości odszkodowania. Gdy nie jesteśmy właścicielami mieszkania może nie zostać nam przyznane odszkodowanie za zniszczone elementy nieruchome (części składowe nieruchomości), które zazwyczaj stanowią największą część szkody, a tylko za należące do nas ruchomości. Ponadto, przy okazji wykupu polisy, która ochroni nas w sytuacji zalania, warto pomyśleć także o polisie, która ochroni nas przed odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich.

Co w sytuacji, gdy to nasze mieszkanie zostanie zalane przez sąsiada?

Od czego zacząć w przypadku, gdy nasze mieszkanie zostanie zalane? Oprócz zlokalizowania miejsca i źródła wycieku, a także jego zneutralizowania i zabezpieczenia należy także zebrać  dowody na powstałą szkodę. Najlepszym sposobem będzie wykonanie zdjęć, które zobrazują rodzaj szkód bezpośrednio po zalaniu np. zacieki na suficie i ścianach, zniszczone sprzęty i meble, zalana podłoga.

Kolejną czynnością jest ustalenie przyczyny i sprawcy- sąsiad, wspólnota, czy spółdzielnia mieszkaniowa. W sytuacji, gdy sprawcą jest nasz sąsiad, dobrym rozwiązaniem jest spisanie jego oświadczenia, w którym to przyznaje, a także spisanie skutków zalania- wymienić należy wszystkie rzeczy, które uległy zniszczeniu wraz z podaniem ich wartości. Kiedy przyczyną zalania jest awaria w tak zwanym pionie, wówczas sprawcą nie będzie sąsiad, a wspólnota bądź spółdzielnia. W tej sytuacji, musimy zawiadomić zarządcę, a jego przedstawiciel powinien dokonać oględzin i spisać protokół strat. Pamiętajmy, że należy tego dokonać bardzo starannie, gdyż może być to podstawą do wypłaty odszkodowania.

Co z odpowiedzialnością?

Kształtuje się ona w oparciu o zasadę winy, czyli zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. W tym miejscu warto również wspomnieć, że gdy chodzi o zalanie, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, zgodna z art. 433 kodeksu cywilnego, nie znajdzie zastosowania, co potwierdził już swoim orzecznictwem Sąd Najwyższy. Musimy zatem udowodnić winę (działanie, zaniechanie) sprawcy, w skutek którego doszło do zalania.

Co z odszkodowaniem?

Najprościej sytuacja kształtuje się, gdy sprawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Wówczas, podaje nam nazwę swojej firmy ubezpieczeniowej i numer polisy. Pamiętajmy jednak, że posiadanie takiego ubezpieczenia jest dobrowolne. Co w sytuacji, gdy sprawca nie posiada ubezpieczenia? Musimy wtedy bezpośrednio dochodzić od sprawcy naprawienia szkody. Jeżeli ten nie poczuwa się do odpowiedzialności, musimy wystosować do niego odpowiednie pismo z roszczeniem, a gdy to nie przyniesie oczekiwanych skutków pozostaje nam droga sądowa.

Pamiętajmy o ważnej rzeczy! Należy zbierać całą dokumentację związaną ze szkodą, a także ze związanymi z nią wydatkami.

Ponadto, jeżeli my mamy wykupioną polisę możemy domagać się odszkodowania z własnego ubezpieczenia.

Co w sytuacji, gdy to my jesteśmy sprawcą zalania mieszkania?

Może zdarzyć się też tak, że to niestety z naszego mieszkania nastąpi zalanie. Jak poradzić sobie w tej sytuacji? Wówczas poszkodowanym jest osoba, którą zalaliśmy, najczęściej sąsiad mieszkający piętro niżej i to on będzie domagał się od nas naprawienia szkody. W tym przypadku, istotne jest, czy to my posiadamy polisę, która ochroni nas przed odpowiedzialnością wobec osób trzecich, a mówiąc dokładniej przed finansowymi skutkami szkód, które nastąpiły z naszej winy.

Podsumowując:

  1. Należy pamiętać o polisie i o tym, żeby upewnić się, czy ochroni nas w przypadku zalania,
  2. Warto jest zabezpieczyć się także polisą, która ochroni nas przed odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich,
  3. Zwróćmy uwagę przy podpisywaniu umowy, na jakich warunkach zawieramy polisę i jako kto- agent ubezpieczeniowy nie zawsze może przedstawić nam to w sposób jasny,
  4. W przypadku, gdy jesteśmy poszkodowanymi- zabezpieczmy wszystkie dowody, zachowujmy całą dokumentację dotyczącą szkody i związanymi z nią wydatkami.

 

Już wkrótce w kolejnym artykule: Kredyt konsumencki- jakie prawa nam przysługują?

 

Opublikuj komentarz