Kredyty frankowe – Proces indywidualny czy zbiorowy?

Kredyty frankowe – Proces indywidualny czy zbiorowy?

Wiele podmiotów oferuje możliwość dochodzenia swoich praw związanych z kredytem frankowym w pozwie zbiorowym. Takie procedury na pewno są tańsze. Ponadto wielu kredytobiorcom brakuje odwagi, aby samodzielnie zmierzyć się z wielką instytucją, jaką w ich przekonaniu jest bank i próbują łączyć siły z innymi „frankowiczami”.

O tym, że kredytobiorcy mają mocne podstawy dochodzenia swoich praw pisaliśmy w artykule Podstawa dochodzenie roszczeń.

Niemniej pozew grupowy ma też swoje wady – wygrana w takim postępowaniu nie kończy sprawy. Każdy z powodów musi indywidualnie wnieść do sądu pozew o zapłatę, gdyż w pozwie grupowym sąd rozstrzyga tylko o odpowiedzialności banku, a nie zasądza konkretnych kwot dla wygranych. Wszystko to sprawia, że całe postępowanie znacznie się wydłuża.

Postępowanie grupowe, a więc to zainicjowane na skutek złożenia pozwu zbiorowego, trwa zdecydowanie dłużej niż tradycyjne postępowanie indywidualne, co spowodowane jest między innymi zupełnie odrębną i bardziej rozbudowaną procedurą, która poprzedza takie postępowanie.

W przypadku postępowania grupowego najpierw bowiem, na posiedzeniu niejawnym, sąd rozstrzyga o dopuszczalności postępowania grupowego, a następnie, po uprawomocnieniu się postanowienia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym, sąd zarządza ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego.

W ogłoszeniu o wszczęciu postępowania grupowego zamieszcza się między innymi informację o możliwości przystąpienia do grupy przez osoby, których roszczenia mogą być objęte powództwem grupowym poprzez złożenie reprezentantowi grupy, w oznaczonym terminie, nie krótszym niż jeden, a nie dłuższym niż trzy miesiące od daty ogłoszenia, pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do grupy.

Następnie, po upływie wyznaczonego przez sąd terminu, nie krótszego niż miesiąc od dnia doręczenia powodowi zarzutów co do członkostwa, sąd wydaje postanowienie co do składu grupy. Wydanie postanowienia co do składu grupy kończy drugą fazę postępowania grupowego, jaką jest formowanie grupy, od tej chwili nie jest już możliwe przystępowanie do sprawy kolejnego poszkodowanego.

Jak wynika z powyższego, zanim sąd przystąpi do rozpoznania pozwu zbiorowego, konieczne jest przeprowadzenie procedury, która może potrwać kilka bądź kilkanaście miesięcy, co już znacznie wydłuża całe postępowanie.

W tym kontekście znacznie skuteczniejszą drogą dochodzenia swoich roszczeń jest indywidualny pozew przeciwko bankowi.

Masz kredyt frankowy? Daj sobie pomóc!

Pierwszym krokiem podejmowanym przez naszą Kancelarię w sprawach kredytów frankowych jest prawna analiza umowy kredytowej, podczas której badamy, czy w treści umowy zawartej przez naszego klienta występują niedozwolone postanowienia umowne, a także jakich praw i obowiązków one dotyczą. Następnie przedstawiamy możliwości jakie obecnie istnieją w walce z bankowym bezprawiem.

Opublikuj komentarz