Ogłoszenie upadłości ARBITER HOTEL Sp z. o.o.

Ogłoszenie upadłości ARBITER HOTEL Sp z. o.o.

Postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2020. r. o sygnaturze akt GU 81/20, Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Arbiter Hotel  Sp. z  o.o.  z siedzibą w Elblągu przy  ul. Plac Słowiański 2, 82-300 Elbląg KRS 0000167876 .

Na Syndyka masy upadłości Sąd wyznaczył Renatę Piętkę, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr licencji 1310.

Obecnie postępowanie toczy się pod sygnaturą V GUp 105/20.

Wszelką korespondencję w niniejszej sprawie należy kierować do biura Syndyka :

Renata Piętka 

Syndyk masy upadłości Arbiter Hotel sp. z o.o.

ul. Warszawska 78 

81-309 Gdynia 

Podając sygn. akt. : V GUp 105/20

Opublikuj komentarz