PIERWSZY konkurs na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

PIERWSZY konkurs na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza PIERWSZY konkurs ofert na sprzedaż:

– nieruchomości gruntowej  zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej pod adresem Stara Wieś 81, składającą się z działki nr 595/2, obręb 10 – Stara Wieś, o powierzchni 0,0900 ha, gmina Borki, powiat Radzyński, woj. lubelskie, zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 3 kondygnacyjnym o pow. zabudowy 92 m2 , dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1R/00067130/3

cena wywoławcza nieruchomości gruntowych wraz z udziałem w drodze dojazdowej jest to kwota nie niższa niż: 145.024,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dwadzieścia cztery złote 00/100)

Ważne daty:

Link do regulaminu, operatu szacunkowego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgedcoyxU78sPDo6XiQ?e=EawSIB

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536 981 555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Opublikuj komentarz