Syndyk ogłasza wyprzedaż po byłym zakładzie produkcyjnym

Syndyk ogłasza wyprzedaż po byłym zakładzie produkcyjnym

Syndyk Masy Upadłości Drew-Holz  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie w upadłości KRS 0000728953, NIP: 7292725830 wyprzedaje majątek po byłym zakładzie produkcyjnym Drew-Holz Sp. z o.o. w Iławie zajmującym się produkcją drzwi drewnianych oraz z płyty. Na sprzedaż wystawiony został towar oraz maszyny.

W załączeniu linki do listy ruchomości do sprzedaży z podziałem na towar oraz maszyny wraz z cenami netto. Syndyk dokonuje sprzedaży na fakturę, do każdej ruchomości doliczany jest VAT – 23%.

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhNIEu1i3K-FqdyPhgA?e=yFEDbq

W przypadku zainteresowania zakupem ruchomości prosimy o kontakt telefoniczny: 536-981-555 lub e-mailowy na adres kancelarii: sekretariat@pskancelaria.pl

Oferty na zakup załączonych ruchomości należy składać do dnia 18 września 2023 r.: mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl lub pisemnie na adres kancelarii:

Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Siewna 1, Piętro I, wejście z tyłu budynku, 81- 574 Gdynia

Za każdym razem prosimy wskazać nr inwentarza danej ruchomości – kolumna nr 1 od lewej

W treści proszę wpisać przedmiot zakupu, cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie.

Syndyk oświadcza, że sprzedaż następuje z wyłączeniem rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że kupujący wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo.

Syndyk dokonuje sprzedaży za najwyższą oferowaną cenę, jednak NIE NIŻSZĄ NIŻ wskazana w załączonym pod linkiem wykazem ruchomości.

O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.

Opublikuj komentarz