Usługę kierujemy do:

Każdego

W życiu każdego z Nas przychodzi taka chwila, że musimy uporządkować sprawy spadku po zmarłym bliskim. Wielu z nas zdarza się też rozchodzić i zachodzi wtedy konieczność ustalenia: kto zajmie się dzieckiem, domem, ile powinny wynieść alimenty, jak podzielić majątek wspólny. Są to ciężkie chwile, ale z Naszą pomocą łatwiej będzie je przetrwać.  W ramach tej pomocy oferujemy:

  • sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku
  • ustalenie planu dziedziczenia
  • przygotowanie treści testamentu, zapisu i polecenia
  • pomoc w sporządzeniu deklaracji podatkowych
  • przygotowanie lub analizę umowy darowizny
  • sporządzenie pozwu o rozwód i poprowadzenie postępowania sądowego
  • przygotowanie wniosku o podział majątku wspólnego małżonków
  • sporządzenie wniosku o ustalenie kontatków rodzica z dzieckiem , ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • sporządzenie pozwu o alimenty (ustalenie, obniżenie, podwyższenie)