• DRUGI konkurs na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

  Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza DRUGI konkurs ofert na sprzedaż: – nieruchomości gruntowej  zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej pod adresem Stara Wieś 81, składającą się z działki nr 595/2, obręb 10 – Stara Wieś, o powierzchni 0,0900 ha, gmina Borki, powiat Radzyński, woj. lubelskie, zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 3 kondygnacyjnym o pow. zabudowy 92 m2, […]

  Czytaj dalej

 • TRZECI konkurs na sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z udziałem w drodze dojazdowej

  Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza TRZECI konkurs ofert na sprzedaż: – nieruchomości gruntowej  stanowiącej działkę nr 209 o powierzchni 1.700 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym nr 159 o powierzchni zabudowy 110 m2, budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa nr 160 o powierzchni zabudowy 106 m2 oraz budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa nr 161 o powierzchni zabudowy 33 m2, dla […]

  Czytaj dalej

 • Konkurs na sprzedaż prawa do lokalu mieszkalnego

  Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza PIERWSZY konkurs ofert na sprzedaż: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku w Gdyni przy ulicy Podolskiej 16 o łącznej powierzchni użytkowej 38,30  m2, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KW nr GD1Y/00100656/2 cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości jest to kwota nie niższa niż: 347.000,00 zł […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje samochód osobowy marki Honda

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy marki Honda Accord Combi, rocznik 2004, silnik 2.0, stan licznika: 277338 km, benzyna. za cenę wywoławczą nie niższą niż 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) brutto na podstawie umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia faktury VAT). Koszty związane […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości Drew-Holz  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie w upadłości KRS 0000728953, NIP: 7292725830 rozpoczyna wyprzedaż majątku po byłym zakładzie produkcyjnym Drew-Holz Sp. z o.o. w Iławie zajmującym się produkcją drzwi drewnianych oraz z płyty. Na sprzedaż wystawiony został towar oraz maszyny. W załączeniu linki do listy ruchomości do sprzedaży z podziałem na towar oraz maszyny wraz z cenami netto. Syndyk dokonuje sprzedaży na fakturę, do każdej […]

  Czytaj dalej

 • PIERWSZY konkurs na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

  Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza PIERWSZY konkurs ofert na sprzedaż: – nieruchomości gruntowej  zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej pod adresem Stara Wieś 81, składającą się z działki nr 595/2, obręb 10 – Stara Wieś, o powierzchni 0,0900 ha, gmina Borki, powiat Radzyński, woj. lubelskie, zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 3 kondygnacyjnym o pow. zabudowy 92 m2 […]

  Czytaj dalej

 • DRUGI konkurs na sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z udziałem w drodze dojazdowej

  Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza DRUGI konkurs ofert na sprzedaż: – nieruchomości gruntowej  stanowiącej działkę nr 209 o powierzchni 1.700 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym nr 159 o powierzchni zabudowy 110 m2, budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa nr 160 o powierzchni zabudowy 106 m2 oraz budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa nr 161 o powierzchni zabudowy 33 m2, dla […]

  Czytaj dalej

 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

  „Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż majątku masy upadłości obejmujący: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku w Gdyni przy ulicy Podolskiej 16 o powierzchni użytkowej 38,30  m2, dla którego Sąd Rejonowy […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzeda kontenery warsztatowe

  Syndyk Masy Upadłości B&P Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Elblągu w upadłości NIP: 5792249780 sprzeda z wolnej ręki kontenery jak w załączeniu: – kontener warsztatowy z wyposażeniem – brak kluczy –  za cenę wywoławczą  nie niższą niż 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto; – kontener warsztatowy z wyposażeniem – brak kluczy –  za cenę wywoławczą  nie niższą niż 750,00 zł (słownie: […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje panele ścienne

  Syndyk Masy Upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki  5 szt. paneli ściennych Space Wall (załączone na zdjęciu) za najwyższą proponowaną cenę na podstawie umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia faktury VAT). Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią. Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 536981555 lub mailowo […]

  Czytaj dalej