• Syndyk sprzeda wyposażenie po byłym zakładzie produkcyjnym

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki ruchomości wchodzące w skład masy upadłości upadłego stanowiące pozostałość po prowadzonej działalności gospodarczej (działalność polegała na produkcji przekąsek dla konii) za najwyższą oferowaną cenę, jednak NIE NIŻSZĄ NIŻ cena wywoławcza wskazana w załączonym wykazie ruchomości. Syndyk wystawia na sprzedaż następujące ruchomości znajdujące się po linkiem, w załączeniu również zdjęcia sprzedawanych ruchomości: Oferty należy […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje maszyny po byłym zakładzie produkcyjnym

  Syndyk Masy Upadłości Drew-Holz  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie w upadłości KRS 0000728953, NIP: 7292725830 informuje o wyprzedaży majątku  w postaci maszyn po byłym zakładzie produkcyjnym Drew-Holz Sp. z o.o. w Iławie zajmującym się produkcją drzwi drewnianych oraz z płyty. W załączeniu link do listy ruchomości – maszyn do sprzedaży wraz  ze zdjęciami ruchomości oraz skanem operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Ruchomości zostały oszacowane przez biegłego. Wszystkie […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości Drew-Holz  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie w upadłości KRS 0000728953, NIP: 7292725830 wyprzedaje majątek po byłym zakładzie produkcyjnym Drew-Holz Sp. z o.o. w Iławie zajmującym się produkcją drzwi drewnianych oraz z płyty. Na sprzedaż wystawiony został towar oraz maszyny. W załączeniu linki do listy ruchomości do sprzedaży z podziałem na towar oraz maszyny wraz z cenami netto. Syndyk dokonuje sprzedaży na fakturę, do każdej ruchomości […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzeda ruchomość – Smartwatch Samsung Galaxy

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki używany Smartwatch Samsung Galaxy Watch, kolor Rose Gold,  42mm LTE SM-R815F za cenę wywoławczą nie niższą niż 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) Oferty należy składać w terminie do 09.06.2023 mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl Syndyk dokonuje sprzedaży na podstawie umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje ruchomość w postaci telefonu Samsung Galaxy

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki używaną ruchomość w postaci telefonu komórkowego: Samsung Galaxy S20 + 5G G986 DS Cosmic Grey za cenę wywoławczą nie niższą niż 2970,00 zł  (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych  00/100) Ruchomość jest w stanie dobrym, nieuszkodzona, bez większych śladów użytkowania. Oferty należy składać w terminie do 09.06.2023 mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową częściowo zabudowaną

  „Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 08 lutego 2023 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/2/2022 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza drugi pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ostródzie

  „Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 08 lutego 2023 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/1/2022 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza drugi pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż udziału 4/10 części w prawie własności lokalu mieszkalnego

  „Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 311 ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 11 maja 2023 r. zapadłym w sprawie VI GUp 138/22 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący: […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż udziału ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

  „Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 311 ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 16 stycznia 2023 r. zapadłym w sprawie VI GUp 289/21 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza drugi pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący: […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje należność

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki należność wchodzącą w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 325/22 za najwyższą proponowaną cenę Niniejsza należność jest należnością przysługującą upadłemu z tytułu wcześniejszej prowadzonej działalności gospodarczej od Pana Przemysława Praskiego w kwocie 5.400 zł  wynikająca z faktury Nr 3/11/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku za wykonanie oraz montaż elementów […]

  Czytaj dalej