About pskancelaria.pl

This author has not yet filled in any details.

pskancelaria.pl has created 525 entries.

Entries By pskancelaria.pl
 • Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza „na podstawie art. 206 ust.1 pkt 3 w zw. z art.213  ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Konkursu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 19 grudnia 2023 r. zapadłym w sprawie V Gup 100/20 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza trzeci pisemny nieograniczony konkurs ofertowy na sprzedaż – nieruchomości […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza „na podstawie art. 206 ust.1 pkt 3 w zw. z art.213  ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Konkursu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 24 czerwca 2024 r. zapadłym w sprawie V Gup 100/20 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza drugi pisemny nieograniczony konkurs ofertowy na sprzedaż  – nieruchomości […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości Drew-Holz  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie w upadłości KRS 0000728953, NIP: 7292725830  zaprasza do składania ofert na sprzedaż ruchomości po byłym zakładzie produkcyjnym Drew-Holz Sp. z o.o. w Iławie zajmującym się produkcją drzwi drewnianych oraz z płyty. Syndyk informuje, że  wystawia na sprzedaż następujące ruchomości:  – Roletki na tablice rejestracyjne  366 sztuk za kwotę nie niższą niż 366 złotych;  – świecące opaski na buty/kostkę    […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Remax-Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości KRS: 0000136896 sprzeda z wolnej ręki należność wchodzącą w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp/87/2023   za najwyższą proponowaną cenę jednak NIE NIŻSZĄ NIŻ 5% łącznej wartości wierzytelności wyrażoną w Euro w łącznej kwocie 96.500,00 Euro, przy czym Syndyk zaznacza, że sprzedaż nastąpi w złotych Polskich po kursie Euro […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości SERWIS HALLER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000166316, NIP 5780005368, REGON 001338801 zgodnie z postanowieniem sędziego – komisarza z dnia 28 listopada 2023 r. sprzedaje ruchomości i wyposażenie po byłym zakładzie zajmującym się sprzedażą  hurtową i detaliczną pojazdów osobowych. Syndyk wskazuje, że można zakupić zarówno pakiet jak i pojedyncze pozycje z wykazu ruchomości i wyposażenia znajdującego się pod poniższym linkiem: […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości SERWIS HALLER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000166316, NIP 5780005368, REGON 001338801 zgodnie z postanowieniem sędziego – komisarza z dnia 28 listopada 2023 r. sprzedaje ruchomości i zapasy po byłym zakładzie zajmującym się sprzedażą  hurtową i detaliczną pojazdów osobowych. Syndyk wskazuje, że można zakupić zarówno pakiet jak i pojedyncze pozycje z wykazu ruchomości i wyposażenia znajdującego się pod poniższym […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości SERWIS HALLER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000166316, NIP 5780005368, REGON 001338801 zgodnie z postanowieniem sędziego – komisarza z dnia 28 listopada 2023 r. sprzedaje ruchomości i zapasy po byłym zakładzie zajmującym się sprzedażą  hurtową i detaliczną pojazdów osobowych. Syndyk sprzedaje myjnię automatyczną EASY WASH nr silnika 76503145PL Ruchomość zostanie sprzedana przez Syndyka za najwyższą oferowaną cenę jednak nie niższą […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk masy upadłości Upadłego „RAMCO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni w upadłości , KRS: 0000180040, NIP: 5850001968, REGON: 19002345600000 zgodnie z postanowieniem sędziego – komisarza z dnia 08 lutego 2024r.  sprzedaje ruchomości w postaci środków trwałych po byłym zakładzie zajmującym się sprzedażą  hurtową lakierów samochodowych. Syndyk sprzedaje ruchomości pojedynczo jak i w pakiecie. Wykaz ruchomości znajduje się pod poniższym linkiem: Ruchomości […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk masy upadłości Upadłego „RAMCO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni w upadłości , KRS: 0000180040, NIP: 5850001968, REGON: 19002345600000 zgodnie z postanowieniem sędziego – komisarza z dnia 08 lutego 2024r.  sprzedaje ruchomości w postaci wyposażenia, towaru i zapasów – głównie farb, lakierów i chemii samochodowej po byłym zakładzie zajmującym się sprzedażą  hurtową części i akcesoriów do pojazdów samochodowych. Syndyk sprzedaje ruchomości pakietowo […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk masy upadłości „RAMCO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni w upadłości , KRS: 0000180040, NIP: 5850001968, REGON: 19002345600000 zgodnie z postanowieniem sędziego – komisarza z dnia 08 lutego 2024r.  sprzedaje ruchomości w postaci wyposażenia, towaru i zapasów po byłym zakładzie zajmującym się sprzedażą  hurtową części i akcesoriów do pojazdów samochodowych. Syndyk sprzedaje ruchomości pakietowo jak i pojedyńczo. Wykaz ruchomości znajduje się pod poniższym […]

  Czytaj dalej