Usługę kierujemy do:

Dużych, małych i średnich przedsiębiorstw

Fuzje, przejęcia czy przekształcenia często postrzegane są jako zagrożenie, a tak naprawdę mogą być wielką szansą na rozwój firmy na wielu rynkach, a nawet w kilku krajach i na różnych kontynentach. Konieczność konkurowania wymusza na przedsiębiorstwach potrzebę obecności na rynkach zagranicznych, liberalizację działalności gospodarczej, zaś postęp techniczny wiąże się z szybkością i uproszczeniem zasad komunikacji i transportu pomiędzy krajami. Bacząc na powyższe Kancelaria oferuje szereg działań, w tym m.in.:

  • sporządzenie analizy i zdefiniowanie optymalnej struktury transakcji
  • opracowanie harmonogramu procesu (karty projektu)
  • przygotowanie dokumentacji projektowej (Memorandum Inwestycyjnego)
  • przeprowadzenie due diligence
  • negocjowanie i doradztwo przy zawarciu umowy inwestycyjnej
  • zaś przy transakcjach przekształceniowych dodatkowo tworzenie planów przekształcenia,  w tym ustalenie tzw. parytet wymiany, merytoryczną koordynację prac biegłych rewidentów i doradców prawnych w transakcji, doradztwo podczas negocjacji.

ZAINWESTUJ W DOBRĄ KANCELARIĘ, A ZYSKASZ CZAS I PIENIĄDZE.