Usługę kierujemy do:

Wierzycieli, Dłużników, Banków.

Twój dłużnik ma opóźnienia w spłatach zobowiązań, wierzyciel zaczyna się niecierpliwić to ten czas, aby rozpocząć prawdziwą współpracę. Zadzwoń, a dzięki Nam osiągniesz cel.

Oferujemy:

  • wpisanie zabezpieczeń kontraktów, skutecznych również w razie upadłości dłużnika
  • przygotowanie planu postępowania z dłużnikiem, w tym podjęcie mediacji co do spłaty
  • sporządzenie ugody
  • sporządzenia uznania długu
  • poszukiwanie majątku dłużnika
  • sporządzenie wezwań do zapłaty, pozwów oraz wniosków o zabezpieczenie
  • reprezentacja w spraw sądowych
  • reprezentacja w e-sądzie
  • sporządzenie wniosku egzekucyjnego i nadzorowanie egzekucji komorniczej

SKUTECZNE DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI GWARANCJĄ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ TWOJEJ FIRMY.