Usługę kierujemy do:

Dużych, małych i średnich przedsiębiorstw

Tym razem Kancelaria postanowiła wyjść naprzeciw wszystkim przedsiębiorcom biorącym udział w postępowaniach administracyjnych, dlatego też przygotowaliśmy właściwe rozwiązania dla Firm, mających często problemy natury administracyjnej. Codzienne „zmaganie się z urzędami” i stosowanymi przez nie rozbudowanymi procedurami zabiera czas, tak cenny dla zrównoważonego i stałego rozwoju przedsiębiorstwa. Można temu zapobiec zlecając reprezentację w tego typu sprawach skutecznej Kancelarii. Takie rozwiązanie to oszczędność czasu, energii i pewność postępowania. W ramach tych usług oferujemy:

  • reprezentację przez organami (w tym m.in. ZUS, US, SANEPID, PIP, UOKIK, KNF, GIODO)
  • inicjowanie postępowań administracyjnych
  • profesjonalne sporządzanie właściwych pism, wniosków, odwołań oraz skarg
  • w razie konieczności reprezentację przed SKO czy też sądem administracyjnym