• Czym jest kara umowna i w jakich sytuacjach znajduje zastosowanie?

    W poprzednich wpisach przybliżyliśmy pojęcie przedsiębiorcy oraz firmy (patrz: Przedsiębiorca – kim jest w świetle prawa?), a także pojęcie i rodzaje przedsiębiorców według prawa unijnego (patrz: Przedsiębiorca w rozumieniu prawa unijnego – jakie występują rodzaje przedsiębiorców?). Kolejnym zagadnieniem, które możemy napotkać w codziennym życiu jest pojęcie kary umownej. Czym jest kara umowna? Instytucja kary umownej została uregulowana w kodeksie cywilnym, gdzie wskazano, że w umowie […]

    Czytaj dalej