About pskancelaria.pl

This author has not yet filled in any details.

pskancelaria.pl has created 525 entries.

Entries By pskancelaria.pl
 • Syndyk masy upadłości Gdyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 10 czerwca 2024 roku zapadłym w sprawie GD1G/GUp/82/2023 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości obejmującej: Nieruchomość gruntową, oznaczoną działką numer […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza „na podstawie   art. 311 ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Konkursu (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż udziału 1/4 w  nieruchomości stanowiącej własność upadłego tj: nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w miejscowości Poprężniki, powiat Turek numer działki 149, o powierzchni całej nieruchomości 1,8600 […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości Drew-Holz  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie w upadłości KRS 0000728953, NIP: 7292725830  zaprasza do składania ofert na sprzedaż namiotu plandekowego po byłym zakładzie produkcyjnym Drew-Holz Sp. z o.o. w Iławie zajmującym się produkcją drzwi drewnianych oraz z płyty. Syndyk informuje, że  cena wywoławcza namiotu plandekowego wynosi nie mniej niż 18.371,00 zł netto +VAT Syndyk dokonuje sprzedaży na fakturę, do ruchomości doliczany jest […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk masy upadłości wystawia do sprzedaży ruchomość w postaci Ładowarki marki YANMAR v80, rok produkcji 2021, VIN/nr seryjny YCG00V80C00500941,  watogodziny – 698,8 Za kwotę nie niższą niż 140 000,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto Syndyk informuje, że niniejsza ruchomość została wykupiona z leasingu przez Syndyka i obecnie stanowi składnik masy upadłości. Z uwagi, że dłużnik jest osobą fizyczną sprzedaż ładowarki nastąpi […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości Drew-Holz  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie w upadłości KRS 0000728953, NIP: 7292725830 informuje o wyprzedaży majątku  w postaci maszyn po byłym zakładzie produkcyjnym Drew-Holz Sp. z o.o. w Iławie zajmującym się produkcją drzwi drewnianych oraz z płyty. W załączeniu link do listy ruchomości – maszyn do sprzedaży wraz  ze zdjęciami ruchomości oraz skanem operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Ruchomości zostały oszacowane przez biegłego. Syndyk […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,  sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy Marki Mazda 6 rok produkcji 2005 o pojemności silnika 1999 cm3, benzyna, VIN: JMZGY19F661400576 – zwany dalej przedmiotem sprzedaży. Pojazd sprzedawany jest na za najwyższą oferowaną cenę jednak NIE NIŻSZĄ NIŻ  1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100). Osoby chętne obejrzeć samochód, obecnie […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości Drew-Holz  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie w upadłości KRS 0000728953, NIP: 7292725830 ogłasza „na podstawie art. 206 ust.1 pkt 3 w zw. z art.213  ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Konkursu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 04 stycznia 2023 r. zapadłym w sprawie V GUp 104/21 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pierwszy […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości SERWIS HALLER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000166316, NIP 5780005368, REGON 001338801 zgodnie z postanowieniem sędziego – komisarza z dnia 28 listopada 2023 r. sprzedaje ruchomości i wyposażenie po byłym zakładzie zajmującym się sprzedażą  hurtową i detaliczną pojazdów osobowych. Syndyk wskazuje, że można zakupić zarówno pakiet jak i pojedyncze pozycje z wykazu ruchomości i wyposażenia znajdującego się pod poniższym linkiem: […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości SERWIS HALLER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000166316, NIP 5780005368, REGON 001338801 zgodnie z postanowieniem sędziego – komisarza z dnia 28 listopada 2023 r. sprzedaje ruchomości i zapasy po byłym zakładzie zajmującym się sprzedażą  hurtową i detaliczną pojazdów osobowych. Syndyk wskazuje, że można zakupić zarówno pakiet jak i pojedyncze pozycje z wykazu ruchomości i wyposażenia znajdującego się pod poniższym […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości SERWIS HALLER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000166316, NIP 5780005368, REGON 001338801 zgodnie z postanowieniem sędziego – komisarza z dnia 28 listopada 2023 r. sprzedaje ruchomości i zapasy po byłym zakładzie zajmującym się sprzedażą  hurtową i detaliczną pojazdów osobowych. Syndyk sprzedaje myjnię automatyczną EASY WASH nr silnika 76503145PL Ruchomość zostanie sprzedana przez Syndyka za najwyższą oferowaną cenę jednak nie niższą […]

  Czytaj dalej