• Syndyk sprzedaje towar sklepowy

  Syndyk Masy Upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki pakiet ruchomości stanowiących odzież damską, w tym buty (ok. 93 % składu), odzież dziecięca w tym buty (ok. 5 % składu), odzież męską (ok. 2 % składu). Wszystkie przedmioty są nowe – w większości z cenami, w pudełkach. Sprzedane w pakiecie są tańsze!  Proponowana cena: 6.942,37 zł brutto (cena […]

  Czytaj dalej

 • Konkurs na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w drodze dojazdowej

  Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza PIERWSZY konkurs ofert na sprzedaż: nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 209 o powierzchni 1.700 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym nr 159 o powierzchni zabudowy 110 m2 , budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa nr 160 o powierzchni zabudowy 106 m2 oraz budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa nr 161 o powierzchni zabudowy 33 m2 […]

  Czytaj dalej

 • Konkurs na sprzedaż udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości

  Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza PIERWSZY konkurs ofert na sprzedaż: udziału ½ części w prawie własności nieruchomości  – lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 42,92 m2 , położonego w budynku nr 7 przy ulicy Mickiewicza w Elblągu, Województwo warmińsko-mazurskie, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW nr EL1E/00052598/0 wraz ze związanym z […]

  Czytaj dalej

 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej

  „Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 3 września 2021r. zapadłym w sprawie VI GUp 17/21 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż majątku masy upadłości obejmujący: nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Połczynie (gmina Puck) […]

  Czytaj dalej

 • Konkurs na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych

  Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza PIERWSZY konkurs ofert na sprzedaż: nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hali warsztatowej z częścią biurowo-socjalną i mieszkaniem właściciela położone w Elblągu przy ulicy Nowodworskiej 27B, powiat elbląski, woj. warmińsko-mazurskie tj. : nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ulicy Nowodworskiej 27B, stanowiącej działkę nr 258 o powierzchni 4.389 m2, zabudowanej budynkiem magazynowym […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzeda wyposażenie sklepu

  Syndyk Masy Upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki sprzeda z wolnej ręki meble sklepowe tj. 1szt lustro do przymierzalni, 1 szt. stołek do przymierzalni, 1 szt. kotara do przymierzalni, 3 szt. panele stojące do kółkach na wieszaki Space Wall , 5 szt. paneli ściennych do Space Wall, 9 szt. półek na ścianę kostka, lada sklepowa, 3 szt. półki […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzeda towar sklepowy

  Syndyk Masy Upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki sprzeda z wolnej ręki pakiet ruchomości stanowiących odzież damską, w tym buty (ok. 93 % składu), odzież dziecięca w tym buty (ok. 5 % składu), odzież męską (ok. 2 % składu). Wszystkie przedmioty są nowe – w większości z cenami, w pudełkach. Sprzedane w pakiecie są tańsze.  Proponowana cena: 8.167,50 […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje udziały

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki 100 udziałów w spółce „Przedsiębiorstwo KONTRAKT” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu (KRS 0000224716) za cenę wywoławczą nie niższą niż 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) Oferty należy składać w terminie do 17.09.2021 w formie pisemnej adresując na adres Syndyka : Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Warszawska 78, 81- 309 Gdynia […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje udziały w spółce z o.o.

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki 80 udziałów w spółce „CON-TECH 3C POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (KRS 000464490) za cenę wywoławczą nie niższą niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) Oferty należy składać w terminie do 17.09.2021 w formie pisemnej adresując na adres Syndyka : Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Warszawska 78, […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości Macieja Królikowskiego sprzeda z wolnej ręki pakiet ruchomości stanowiących odzież damską , w tym buty (ok. 93 % składu), odzież dziecięca , w tym buty (ok. 5 % składu), odzież męską (ok. 2 % składu) za łączną kwotę nie niższą niż 10.890 zł brutto (cena wywoławcza) na podstawie umowy sprzedaży (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia […]

  Czytaj dalej