• Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

  „Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż majątku masy upadłości obejmujący: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku w Gdyni przy ulicy Podolskiej 16 o powierzchni użytkowej 38,30  m2, dla którego Sąd Rejonowy […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje towar sklepowy

  Syndyk Masy Upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki pakiet ruchomości stanowiących odzież damską, w tym buty (ok. 93 % składu), odzież dziecięca w tym buty (ok. 5 % składu), odzież męską (ok. 2 % składu). Wszystkie przedmioty są nowe – w większości z cenami, w pudełkach. Sprzedane w pakiecie są tańsze!  Proponowana cena: 3.053,00 zł brutto (cena […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje udziały w spółce „Przedsiębiorstwo KONTRAKT”

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki 100 udziałów w spółce „Przedsiębiorstwo KONTRAKT” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu (KRS 0000224716) za cenę wywoławczą nie niższą niż 9.429,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych) Oferty należy składać w terminie do 11.02.2022 roku w formie pisemnej adresując na nowy adres Kancelarii Syndyka : Renata Piętka Kancelaria […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje udziały w spółce „CON-TECH 3C POLAND”

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki 80 udziałów w spółce „CON-TECH 3C POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (KRS 000464490) za cenę wywoławczą nie niższą niż 1.550,00 zł (słownie: tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych) Oferty należy składać w terminie do 11.02.2022 roku w formie pisemnej adresując na nowy adres Kancelarii Syndyka : Renata Piętka […]

  Czytaj dalej

 • Konkurs na sprzedaż nieruchomości gruntowej

  Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza PIERWSZY konkurs ofert na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Połczynie (gmina Puck) przy ulicy Cichej, powiat pucki, woj. pomorskie tj. : – działki nr 555/5 o powierzchni 1.030 m2, dla której to Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2W/00055357/1  wraz z dwoma udziałami po 1/22 części […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje udziały w spółce „Przedsiębiorstwo KONTRAKT”

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki 100 udziałów w spółce „Przedsiębiorstwo KONTRAKT” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu (KRS 0000224716) za cenę wywoławczą nie niższą niż 11.093,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote) Oferty należy składać w terminie do 31.12.2021  roku w formie pisemnej adresując na nowy adres Kancelarii Syndyka : Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje udziały w spółce CON-TECH 3C POLAND”

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki 80 udziałów w spółce „CON-TECH 3C POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (KRS 000464490) za cenę wywoławczą nie niższą niż 1.776,00 zł (słownie: tysiąc siedemset siedemdziesiąt sześć złotych) Oferty należy składać w terminie do 31.12.2021  roku w formie pisemnej adresując na adres Syndyka : Renata Piętka Kancelaria Radcy […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje okleiniarkę krawędzi prostych

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki okleiniarkę krawędzi prostych Felder perfect 80  za cenę wywoławczą nie niższą niż 18.424,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote) brutto na podstawie umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia faktury VAT). Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje wyposażenie sklepu

  Syndyk Masy Upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki sprzeda z wolnej ręki meble sklepowe tj. 1szt lustro do przymierzalni, 1 szt. stołek do przymierzalni, 1 szt. kotara do przymierzalni, 3 szt. panele stojące do kółkach na wieszaki Space Wall , 5 szt. paneli ściennych do Space Wall, 9 szt. półek na ścianę kostka, lada sklepowa, 3 szt. półki ścienne czarne […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje towar sklepowy

  Syndyk Masy Upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki pakiet ruchomości stanowiących odzież damską, w tym buty (ok. 93 % składu), odzież dziecięca w tym buty (ok. 5 % składu), odzież męską (ok. 2 % składu). Wszystkie przedmioty są nowe – w większości z cenami, w pudełkach. Sprzedane w pakiecie są tańsze!  Proponowana cena: 3.592,00 zł brutto (cena […]

  Czytaj dalej