• Fakty i mity o służebności przesyłu

    Mit: Czy po wszczęciu procedury o ustanowienie służebności przesyłu i odszkodowania za bezumowne korzystanie operator odłączy prąd? Fakt: Absolutnie nie. Ustawa Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne szereg obowiązków. Dlatego też operator ma obowiązek zawarcia z konsumentem umowy o przyłączenie do sieci oraz umowy o świadczenie usługi dostarczania energii elektrycznej, jeżeli tylko istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii. Przez konsumenta należy rozumieć odbiorcę […]

    Czytaj dalej

  • Czy wiesz, że: już w 2016 r. jako prosument będziesz mógł sprzedać wytworzony przez siebie prąd?

    Od 29 maja 2015 r. w Polskim Sejmie trwają konsultacje oraz prace nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Jedną z istotniejszych kwestii, budzących sporą ciekawość wśród wielu gospodarstw domowych jest los zapisów, dotyczących tzw. „poprawki konsumenckiej”. Dzisiaj znaczna grupa osób czeka bowiem na „werdykt”, odnośnie przyjęcia taryf gwarantowanych dla przydomowych elektrowni OZE. Chodzi o wydanie decyzji (lub też jej zaniechanie) odnośnie […]

    Czytaj dalej