Fakty i mity o służebności przesyłu

Fakty i mity o służebności przesyłu

Mit: Czy po wszczęciu procedury o ustanowienie służebności przesyłu i odszkodowania za bezumowne korzystanie operator odłączy prąd?

Fakt: Absolutnie nie. Ustawa Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne szereg obowiązków. Dlatego też operator ma obowiązek zawarcia z konsumentem umowy o przyłączenie do sieci oraz umowy o świadczenie usługi dostarczania energii elektrycznej, jeżeli tylko istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii. Przez konsumenta należy rozumieć odbiorcę w gospodarstwie domowym nabywającego energię elektryczną w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

Mit: Po ustanowieniu służebności przesyłu i wybudowaniu linii przedsiębiorstwo energetyczne staje się właścicielem gruntu.

Fakt: Nie. Służebności przesyłu pozwoli operatorowi uzyskać jedynie dostęp do gruntu jakim jest ograniczone prawo do korzystania z gruntów pod linią w związku z budową i eksploatacją linii. Służebność przesyłu nie ma to nic wspólnego z przeniesieniem własności.

 

Mit: Linia zakłóca odbiór sygnału radiowo-telewizyjnego.

Fakt: W przypadku linii elektroenergetycznych częstotliwość pól jest bardzo niska. W żaden sposób nie zakłóca ona sygnałów radiowych i telewizyjnych.

 

Mit: Nasz dom może być wybudowany dopiero 500 m od linii wysokiego napięcia.

Fakt: O odległości jaka musi dzielić dom od linii, decyduje tzw. poziom pól elektromagnetycznych i hałasu. Przepisy nie wskazują odległości minimalnej, zależy to bowiem od rodzaju konstrukcji linii i wysokości zawieszenia przewodów nad ziemią.

 

Mit: Linie elektroenergetyczne mają szkodliwy wpływ na hodowlę zwierząt.
Fakt: Linie 400 kV nie mają wpływu na hodowlę zwierząt. Nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań dla hodowli i wypasu zwierząt w pobliżu linii. Nie stwierdza się także, aby eksploatacja linii elektroenergetycznej 400 kV wpływała na jakość mięsa czy mleka wypasanego bydła.

 

Mit: Słupy ściągają pioruny.

Fakt: Obecne technologie pozwalają na zabezpieczenie linii wysokiego napięcia w sposób należyty. Nowoczesne linie wyposażone są w przewody odgromowe, które ochraniają przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Z uwagi na „pole ochronne” gwarantowane przez przewody tego typu, przebywanie podczas silnych wyładowań pod przewodami linii (w odległości od słupa) zmniejsza możliwość uderzenia pioruna.

 

 

Opublikuj komentarz