• Syndyk sprzedaje udziały w spółce z o.o.

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki 99 udziałów w spółce WARMIX AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000642084) za cenę wywoławczą nie niższą niż 3.041,00 zł (słownie: trzy tysiące czterdzieści jeden złotych) Oferty należy składać w terminie do 09.12.2022 roku w formie pisemnej adresując na nowy adres Kancelarii Syndyka : Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Siewna […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w nieruchomości

  „Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 24 października 2022 r. zapadłym w sprawie VI GUp 289/21 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż majątku masy upadłości obejmujący: Sprzedaż udziału ½ części w […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje pojazd Skoda Fabia

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy marki Skoda Fabia nr rejestracyjny GA 2786T,  rocznik 2010, benzyna, silnik 1.598,00 cm3,  stan licznika: 261666 km , 4-osobowy. Cena wywoławcza nie niższa niż 8.330,00 zł (osiem tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100) Oferty należy składać w terminie do 25.11.2022 mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl Syndyk dokonuje sprzedaży […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje Smartwatch Samsung

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki używany Smartwatch Samsung Galaxy Watch, kolor Rose Gold,  42mm LTE SM-R815F za cenę wywoławczą nie niższą niż 270,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych) Oferty należy składać w terminie do 25.11.2022 mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl Syndyk dokonuje sprzedaży na podstawie umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim […]

  Czytaj dalej

 • SZÓSTY KONKURS NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH WRAZ Z UDZIAŁEM W DRODZE DOJAZDOWEJ

  Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza SZÓSTY konkurs ofert na sprzedaż: – nieruchomości gruntowej  stanowiącej działkę nr 209 o powierzchni 1.700 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym nr 159 o powierzchni zabudowy 110 m2, budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa nr 160 o powierzchni zabudowy 106 m2 oraz budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa nr 161 o powierzchni zabudowy 33 m2, dla […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje maszyny po byłym zakładzie produkcyjnym

  Syndyk Masy Upadłości Drew-Holz  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie w upadłości KRS 0000728953, NIP: 7292725830 informuje o wyprzedaży majątku  w postaci maszyn po byłym zakładzie produkcyjnym Drew-Holz Sp. z o.o. w Iławie zajmującym się produkcją drzwi drewnianych oraz z płyty. W załączeniu link do listy ruchomości – maszyn do sprzedaży wraz  ze zdjęciami ruchomości oraz skanem operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Ruchomości zostały oszacowane przez biegłego. https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgr1heECkB92u3BKKuw?e=rRjoon […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości Drew-Holz  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie w upadłości KRS 0000728953, NIP: 7292725830 rozpoczyna wyprzedaż majątku po byłym zakładzie produkcyjnym Drew-Holz Sp. z o.o. w Iławie zajmującym się produkcją drzwi drewnianych oraz z płyty. Na sprzedaż wystawiony został towar oraz maszyny. W załączeniu linki do listy ruchomości do sprzedaży z podziałem na towar oraz maszyny wraz z cenami netto. Syndyk dokonuje sprzedaży na fakturę, do każdej […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje ruchomości w postaci narzędzi i elektroniki

  Syndyk Masy Upadłości Industry Piping Contractors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w upadłości  sprzedaje z wolnej ręki  ruchomości w postaci narzędzi oraz urządzeń w tym elektronicznych. W załączeniu link do listy ruchomości do sprzedaży wraz z cenami netto i brutto oraz części zdjęć ruchomości. Syndyk dokonuje sprzedaży na fakturę, do każdej ruchomości doliczany jest VAT – 23%. Przedmiotowe ruchomości znajdują się w kancelarii Syndyka w Gdyni przy ul. Siewnej 1. […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki 99 udziałów w spółce WARMIX AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000642084) za cenę wywoławczą nie niższą niż 3.577,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem złotych) Oferty należy składać w terminie do 18.11.2022 roku w formie pisemnej adresując na nowy adres Kancelarii Syndyka : Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Siewna […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje pojazd Skoda Fabia

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy marki Skoda Fabia nr rejestracyjny GA 2786T,  rocznik 2010, benzyna, silnik 1.598,00 cm3,  stan licznika: 261666 km , 4-osobowy. Cena wywoławcza nie niższa niż 9.800,00 zł (dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100) Oferty należy składać w terminie do czwartku 10.11.2022 mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl Syndyk dokonuje sprzedaży […]

  Czytaj dalej