• Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż udziału w wysokości ½ w prawie nieruchomości gruntowej

  „Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 311 ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 9 marca 2023 r. zapadłym w sprawie VI GUp 214/22 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza drugi pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący: […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości Drew-Holz  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie w upadłości KRS 0000728953, NIP: 7292725830 wyprzedaje majątek po byłym zakładzie produkcyjnym Drew-Holz Sp. z o.o. w Iławie zajmującym się produkcją drzwi drewnianych oraz z płyty. Na sprzedaż wystawiony został towar oraz maszyny. W załączeniu linki do listy ruchomości do sprzedaży z podziałem na towar oraz maszyny wraz z cenami netto. Syndyk dokonuje sprzedaży na fakturę, do każdej ruchomości […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje maszyny po byłym zakładzie produkcyjnym

  Syndyk Masy Upadłości Drew-Holz  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie w upadłości KRS 0000728953, NIP: 7292725830 informuje o wyprzedaży majątku  w postaci maszyn po byłym zakładzie produkcyjnym Drew-Holz Sp. z o.o. w Iławie zajmującym się produkcją drzwi drewnianych oraz z płyty. W załączeniu link do listy ruchomości – maszyn do sprzedaży wraz  ze zdjęciami ruchomości oraz skanem operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Ruchomości zostały oszacowane przez biegłego. Wszystkie […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje wyposażenie biurowe po byłym salonie odzieżowym

  Syndyk Masy Upadłości Firmy POMEZANIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu w upadłości KRS 0000180822,  sprzeda z wolnej ręki ruchomości w postaci wyposażenia po byłym salonie odzieżowym, których lista znajduje się w dalszej części ogłoszenia. Syndyk informuje, że sprzedaż nastąpi po uzyskaniu zgody przez Sędziego Komisarza. Wyposażenie sprzedawane jest na najwyższą oferowaną cenę jednak NIE NIŻSZĄ NIŻ: Pomarańczowe krzesła biurowe obrotowe KOMPLET 3 szt. – […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje ruchomość w postaci telefonu Samsung Galaxy

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki używaną ruchomość w postaci telefonu komórkowego: Samsung Galaxy S20 + 5G G986 DS Cosmic Grey za cenę wywoławczą nie niższą niż 600,00 zł  (słownie: sześćset złotych 00/100) Ruchomość jest w stanie dobrym, nieuszkodzona, bez większych śladów użytkowania. Oferty należy składać w terminie do 12.09.2023r. mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl lub listownie na […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje pojazd Honda Civic VII rocznik 2004

  Syndyk sprzedaje pojazd Honda Civic VII rocznik 2004 Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,  sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy Honda Civic VII rok produkcji 2004 o pojemności silnika 1396 cm3, benzyna, VIN: SHHEP13704U206296 zwany dalej przedmiotem sprzedaży. Pojazd sprzedawany jest na za najwyższą oferowaną cenę NIE NIŻSZĄ NIŻ  5.103,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje pojazd Mazda 6 rocznik 2005

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,  sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy Marki Mazda 6 rok produkcji 2005 o pojemności silnika 1999 cm3, benzyna, VIN: JMZGY19F661400576 – zwany dalej przedmiotem sprzedaży. Pojazd sprzedawany jest na za najwyższą oferowaną cenę jednak NIE NIŻSZĄ NIŻ  4.374,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote 00/100). Osoby chętne obejrzeć […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje maszyny po byłym zakładzie produkcyjnym

  Syndyk Masy Upadłości Drew-Holz  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie w upadłości KRS 0000728953, NIP: 7292725830 informuje o wyprzedaży majątku  w postaci maszyn po byłym zakładzie produkcyjnym Drew-Holz Sp. z o.o. w Iławie zajmującym się produkcją drzwi drewnianych oraz z płyty. Syndyk sprzedaje następujące maszyny wycenione przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego za cenę wywoławczą nie niższą niż: 554. Linia do obróbki HOMAG – 20.000,00 zł netto […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzedaje wierzytelność

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki wierzytelność wchodzącą w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 187/21 za najwyższą proponowaną cenę nie mniej niż 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100) Niniejsza wierzytelność stanowi należność od Pani Darii Zakrzewskiej w łącznej kwocie niekorzystnego rozporządzania mieniem 415.639,76 zł (kwota do wypłaty to 342.799,55 zł) , […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk sprzeda należność

  Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki należność wchodzącą w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 325/22 za najwyższą proponowaną cenę NIE NIŻSZĄ NIŻ 100,00 zł (słownie: sto zł 00/100). Niniejsza należność jest należnością przysługującą upadłemu z tytułu wcześniejszej prowadzonej działalności gospodarczej od Pana Przemysława Praskiego w kwocie 5.400 zł  wynikająca […]

  Czytaj dalej