• Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki lekką przyczepkę ciężarową skonstruowaną samodzielnie przez upadłego, nr rejestracyjny GWE 3230P, nr identyfikacyjny GD000295, rok prod. 1997. Cena wywoławcza przyczepki: najwyższa oferowana, nie niższa niż 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Oferty należy składać w terminie do 14 czerwca 2024 roku: mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl  bądź korespondencyjnie na adres kancelarii […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,  sprzeda z wolnej ręki Smartwatch Garmin Fenix 6X – zwany dalej przedmiotem sprzedaży. Smartwatch sprzedawany jest za najwyższą oferowaną cenę jednak NIE NIŻSZĄ NIŻ  1147,50 zł (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści siedem złotych 50/100). Smartwatch obecnie znajduje się w biurze Syndyka w Gdyni przy ul. Siewnej 1. W załączeniu zdjęcia sprzedawanego przedmiotu. […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości SERWIS HALLER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000166316, NIP 5780005368, REGON 001338801 sprzeda z wolnej ręki należność wchodzącą w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp/59/2023   za najwyższą proponowaną cenę jednak NIE NIŻSZĄ NIŻ 81,94 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden zł 94/100) Niniejsza należność jest należnością zasądzoną upadłemu nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez Sąd […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki należność wchodzącą w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt EL1E/GUp/24/2022 za najwyższą proponowaną cenę jednak NIE NIŻSZĄ NIŻ 6 914,40 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset czternaście złotych 40/100) Niniejsza należność jest należnością zasądzoną upadłemu wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku XII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego z dnia 26 czerwca […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki należność wchodzącą w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt  VI GUp 251/22  za najwyższą proponowaną cenę jednak NIE NIŻSZĄ NIŻ 555,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć zł 00/100) Niniejsza należność jest należnością zasądzoną upadłemu wyrokiem wydanym przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny z dnia 22 listopada […]

  Czytaj dalej

 • „Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2024 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/2/2024 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku […]

  Czytaj dalej

 • „Syndyk w postępowaniu upadłościowym Upadłej Luizy Kania, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 8 września 2023 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/20/2022  (dalej zwany […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza „na podstawie   art. 311 ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Konkursu (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż UDZIAŁU W LOKALU STANOWIĄCYM ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ – tj. udziału w wysokości  1/2  w prawie własności nieruchomości lokalowej stanowiącej odrębną nieruchomość – lokalu nr 55 położonego w Gdyni […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza „na podstawie   art. 311 ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Konkursu (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż UDZIAŁU W LOKALU STANOWIĄCYM ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ – tj. udziału w wysokości  1/2  w prawie własności nieruchomości lokalowej stanowiącej odrębną nieruchomość – lokalu nr 55 położonego w Gdyni […]

  Czytaj dalej

 • Syndyk Masy Upadłości Firmy POMEZANIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu w upadłości KRS 0000180822,  sprzeda z wolnej ręki ruchomości w postaci wyposażenia po byłym salonie odzieżowym, których lista znajduje się w dalszej części ogłoszenia. Syndyk informuje, że sprzedaż nastąpi po uzyskaniu zgody przez Sędziego Komisarza. Wyposażenie sprzedawane jest PAKIETOWO za najwyższą oferowaną cenę jednak NIE NIŻSZĄ NIŻ 548,41 zł brutto. W skład ruchomości wchodzą: Pomarańczowe […]

  Czytaj dalej