Odwołane terminy przetargów wyznaczone na dzień 26 marca 2020r.

Odwołane terminy przetargów wyznaczone na dzień 26 marca 2020r.

Syndyk , w dniu 13.03.2019 informuje, że Sędzia-komisarz masy upadłości Przemysława Fiłonowicza przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu w upadłości na podstawie zarządzenia Nr 14/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 12 marca 2020 roku odwołała terminy przetargów wyznaczone na dzień 26 marca 2020r. Nadto poucza o obowiązku telefonicznego informowania Sądu o kwarantannie albo uzasadnionym podejrzeniu zakażenia lub kontaktu z osobą chorą i wskazania, że jest to podstawa do usprawiedliwionego niestawiennictwa do Sądu.

Opublikuj komentarz