Syndyk ogłasza konkurs ofert na nieruchomość w Czechowie Ogłoszenie nr 5

Syndyk ogłasza konkurs ofert na nieruchomość w Czechowie Ogłoszenie nr 5

Ogłoszenie nr 5

Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu ogłasza Konkurs ofert na sprzedaż:

  1. Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie Czechowo, gmina Elbląg, w województwie warmińsko- mazurskim, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr 37/16 o powierzchni 3388 m2 ( KW EL1E/00088645/6) (oznaczenie nieruchomości par. 2 ust. 5 Regulaminu).
  2. Cena wywoławcza nie niższa niż : 36.900,00 zł netto plus należny podatek VAT (jeśli wystąpi)
  3. Ważne daty:
  4. wadium w wysokości 3.699,00 zł  – do dnia 24 lipca 2020r. ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy)
  5. oferta – do dnia 28 lipca 2020 r. (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka)  
  6. otwarcie ofert- w dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 13.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Warszawskiej 78, piętro 1
  7. Regulamin dostępny pod tym linkiem Na pisemne e-mailowe żądanie skierowane na adres: sekretariat@pskancelaria.pl z tytułem „wniosek o operat nieruchomości V GUp 46/19 – par.2  ust. 5” Syndyk może przesłać opis i oszacowanie drogą e-mailową.
  8. Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328 (zaś w dniach od 13.07.2020 do 17.07.2020 pod numerem 690 238 954) od daty ukazania się ogłoszenia do dnia 22.07.2020 od poniedziałku do piątku.

Opublikuj komentarz