Syndyk sprzedaje ruchomości w postaci telefonów iPhone i Samsung Galaxy

Syndyk sprzedaje ruchomości w postaci telefonów iPhone i Samsung Galaxy

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki używane ruchomości w postaci telefonów:

– Apple iPhone 13 Pro 128 GB Silver za cenę wywoławczą nie niższą niż 4.500,00 zł  (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100)

– Telefon Samsung Galaxy S20 + 5G G986 DS Cosmic Grey za cenę wywoławczą nie niższą niż 4.110,00 zł  (słownie: cztery tysiące sto dziesięć złotych 00/100)

Obydwie ruchomości są w stanie dobrym, nieuszkodzone, bez większych śladów użytkowania.

Oferty należy składać w terminie do 21.12.2022 mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl

Syndyk dokonuje sprzedaży na podstawie umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia faktury VAT). Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią.

Obydwa telefony obecnie znajduje się w biurze Syndyka w Gdyni przy ul. Siewnej 1. W załączeniu zdjęcia sprzedawanych ruchomości. Zdjęcia zostały załączone również pod linkiem:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgtBJQQV1miZ4CcCy0g?e=umgau5

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 536-981-555 lub mailowo : sekretariat@pskancelaria.pl w tytule wpisując : sygn. akt: EL1E/GUp-s/140/2022  oraz nazwę danego telefonu

W mailu proszę wpisać przedmiot zakupu, cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie. Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka  co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży. Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się osobiście po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr: 536-981-555.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.

Opublikuj komentarz