Syndyk sprzedaje towar sklepowy

Syndyk sprzedaje towar sklepowy

Syndyk Masy Upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki pakiet ruchomości stanowiących odzież damską, w tym buty (ok. 93 % składu), odzież dziecięca w tym buty (ok. 5 % składu), odzież męską (ok. 2 % składu). Wszystkie przedmioty są nowe – w większości z cenami, w pudełkach. Sprzedane w pakiecie są tańsze!

 Proponowana cena: 3.053,00 zł brutto (cena wywoławcza) na podstawie faktury VAT/umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia faktury VAT). Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią.

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 790346123 lub mailowo : sekretariat@pskancelaria.pl w tytule wpisując : sygn. akt: VI GUp 345/20

W mailu proszę wpisać przedmiot zakupu, cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie. Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na sprzedaż zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka (rachunek masy upadłości: 37 1140 2004 0000 3402 7826 2334) co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży. Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się osobiście po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr: 790346123

Syndyk zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.

Zdjęcia przedmiotów wraz z ich wykazem zostały umieszczone pod linkiem:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgbA-N76rzg9rJdX30w?e=FIBU86

Opublikuj komentarz