SYNDYK MASY UPADŁOŚCI MPF PRZEMYSŁAW FIŁONOWICZ W ELBLĄGU INFORMUJE, ŻE OGŁASZA TRZECI KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ: MASZYNY PODAJNICZEJ

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI MPF PRZEMYSŁAW FIŁONOWICZ W ELBLĄGU INFORMUJE, ŻE OGŁASZA TRZECI KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ: MASZYNY PODAJNICZEJ

Ogłoszenie 4

Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu informuje, że ogłasza trzeci Konkurs ofert na sprzedaż:

  1.   Przedmiot sprzedaży:

Maszyna podajnicza Longway Model ZSJL-2500

  • Cena wywoławcza nie niższa niż : 45.000,00 zł netto plus należny podatek VAT (23 %)
  • Ważne daty:
  • wadium w wysokości 4500,00 zł – do dnia 14.09.2021 r. ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy)
  • oferta – do dnia 15.09.2021 r. (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka)  
  • otwarcie ofert- w dniu 17.09.2021 r. o godz. 13.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Warszawskiej 78, piętro 1
  • Regulamin dostępny na stronie : www.pskancelaria.pl (Blog), www.ofp.com.pl (Blog). Operat ruchomości wraz z regulaminem zostały załączone pod linkiem: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AAgak%2D7W62COUHU&id=98B9BB4E5FD01C61%2116692&cid=98B9BB4E5FD01C61
  • Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328.

Opublikuj komentarz