Syndyk sprzeda Ładowarkę YANMAR v80

Syndyk sprzeda Ładowarkę YANMAR v80

Syndyk masy upadłości wystawia do sprzedaży ruchomość w postaci Ładowarki marki YANMAR v80, rok produkcji 2021, VIN/nr seryjny YCG00V80C00500941,  watogodziny – 698,8

Za kwotę nie niższą niż 140 000,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto

Syndyk informuje, że niniejsza ruchomość została wykupiona z leasingu przez Syndyka i obecnie stanowi składnik masy upadłości. Z uwagi, że dłużnik jest osobą fizyczną sprzedaż ładowarki nastąpi przez podpisanie umowy cywilnoprawnej(umowy sprzedaży) bez VAT, a cena wywoławcza sprzedaży jest już kwotą brutto.

Oferty należy składać w terminie do 10 lipca 2024 roku

mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl 

bądź korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka: ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia
Ładowarka obecnie znajduje się na terenie Koleczkowa.
Dla zainteresowanych istnieje możliwość obejrzenia po uprzednim umówieniu się mailowo lub telefonicznie pod nr: 536-981-555.

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt: telefoniczny pod nr: 536-981-555
lub mailowo : sekretariat@pskancelaria.pl  w tytule wpisując : sygn. akt: GD1G/Gup/29/2024  – Ładowarka

W treści maila proszę wpisać przedmiot zakupu, cenę, kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie.

Syndyk informuje, że transakcja zostanie zrealizowana po wyrażeniu zgody Sędziego – Komisarza na wybraną złożoną ofertę.

Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka  co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.

Opublikuj komentarz