Syndyk sprzedaje samochód osobowy marki Honda

Syndyk sprzedaje samochód osobowy marki Honda

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy marki Honda Accord Combi, rocznik 2004, silnik 2.0, stan licznika: 277338 km, benzyna.

za cenę wywoławczą nie niższą niż 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) brutto na podstawie umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia faktury VAT). Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią.

Syndyk jednocześnie oświadcza, że posiada tylko jeden kluczyk do przedmiotowego pojazdu. Samochód jest do obejrzenia przy kancelarii syndyka w Gdyni przy ul. Siewnej 1.

Oferty należy składać w terminie do 03.06.2022 w formie pisemnej adresując na adres  siedziby kancelarii Syndyka :

Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Siewna 1, Piętro 1, 81-574 Gdynia

lub mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 536-981-555 lub mailowo : sekretariat@pskancelaria.pl w tytule wpisując : sygn. akt: VI GUp 310/22  – samochód marki Honda

W mailu proszę wpisać przedmiot zakupu, cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie. Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka  co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży. Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się osobiście po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr: 536-981-555.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.

Zdjęcia sprzedawanej ruchomości znajdują się pod linkiem:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgelv1Hs9Fl5jm790nA?e=3jowLP

Opublikuj komentarz