Czy wiesz, jakie prawa przysługują Ci jako konsumentowi, gdy bierzesz kredyt?

Czy wiesz, jakie prawa przysługują Ci jako konsumentowi, gdy bierzesz kredyt?

W dzisiejszych czasach, aby móc pozwolić sobie na coś więcej, większość z nas zmuszonych jest do pożyczania pieniędzy. Istnieje wiele firm, które oferują „szybkie” i „tanie” pożyczki. Niestety bardzo często zdarza się tak, że wiele konsumentów staje się ofiarą tzw. „rolowania długu”.

Czy na pewno jesteś świadomy tego, jakie prawa Ci przysługują?

Konsument, który bierze pożyczkę lub kredyt (nieprzekraczający 255 000 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie) ma uprawnienia, jak i obowiązki które wynikają z ustawy o kredycie konsumenckim.

Po pierwsze, kredytodawca ma obowiązek zapewnienia dostępu do informacji i przedstawienia ich w jasny, zrozumiały i rzetelny sposób, zgodnie z obowiązującym formularzem informacyjnym. Musi on zawierać przede wszystkim: dane kredytodawcy (pośrednika), rodzaj kredytu, czas obowiązywania kredytu, stopę kredytu, całkowitą kwotę kredytu i całkowitą kwotę do zapłaty, zasady i terminy spłaty, a także skutki braku płatności.

Po drugie, warto wiedzieć, że kredytodawca w swojej reklamie ma obowiązek podania jednoznacznie stopę oprocentowania kredytu, całkowitą kwotę kredytu i rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, czyli sumę wszystkich odsetek, opłat i prowizji oraz innych kosztów prowizji przedstawionych w ujęciu procentowym w stosunku rocznym. Jest ona najważniejszym wskaźnikiem, który służy do porównywania konkurencyjności ofert kredytodawców.

Pamiętajmy również o tym, że każdy kredytodawca ma ustawowy obowiązek zweryfikowania oceny ryzyka kredytowego, czyli musi ocenić zdolność konsumenta do zaciągnięcia kredytu. Dokonując tego opiera się głównie na informacjach, które udzieli mu konsument, może także zażądać przedstawienia dokumentów takich jak zaświadczenie o zarobkach, a także sprawdzić informacje o konsumencie w bazach danych.

Jeżeli chodzi o umowę, konsument ma prawo otrzymać jej bezpłatny projekt, który zawiera wszystkie warunki kredytu, a także uzyskać wyjaśnienia co do jej treści. Umowa co do zasady musi być zawarta na piśmie. Pamiętajmy o dokładnym przeczytaniu całej umowy, jak również jej załączników, często licznych. Kredytodawca ma obowiązek dostarczyć kopię podpisanej umowy konsumentowi, tą umowę należy przechowywać. Zwróćmy także uwagę, czy jasno określono zabezpieczenia kredytu.

Ważnym uprawnieniem konsumenta jest prawo odstąpienia od umowy i to bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej podpisania. Wszelkie uiszczone opłaty muszą zostać zwrócone.

Warto wiedzieć, że konsumentowi przysługuje również prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, czyli przed terminem na jaki została zawarta umowa, zarówno w całości, jak i w dowolnej części. W tej sytuacji, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu, o koszty dotyczące skróconego okresu.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Nieruchomości trudne – jak poradzić sobie z ich sprzedażą?

 

 

 

Opublikuj komentarz