Kredyty frankowe – Klauzula zmiennego oprocentowania

Kredyty frankowe – Klauzula zmiennego oprocentowania

Z poprzedniego artykułu Kredyty frankowe – Klauzule niedozwolone (abuzywne) dowiedzieli się Państwo czym są klauzule niedozwolone (inaczej zwane abuzywnymi). Dziś opisujemy dokładniej jedną z klauzul zawieranych w umowach kredytów frankowych, która została uznana za abuzywną.

Pomimo, że zmienne oprocentowanie to standard w długoterminowych umowach kredytowych to jednak bank nie może w swobodny sposób określać jego wysokości. Umowy kredytowe, w tym o kredyty frankowe, które zawierały w swojej treści zapisy, które dawały bankowi dowolność kształtowania oprocentowania przez bank, zostały zakwestionowane przez sądy zarówno w orzeczeniach dotyczących wzorców umownych, jak również w toku spraw indywidualnych. Tego typu klauzule zmiennego oprocentowania zostały wpisane do Rejestru klauzul niedozwolonych.

Określanie wysokości oprocentowania w sposób uznaniowy

Ustalenie zmiennej stopy oprocentowania winno być określone w umowie tak, aby w momencie zawieranie umowy konsument miał możliwość dokonania analizy i oceny opłacalności zaciągnięcia kredytu. Natomiast w toku spłacania zobowiązania zmiany oprocentowania nie mogą mieć charakteru oderwanego od czynników na nie wpływających.

Kredytujący bank ma oczywiście prawo stosować zmienną stopę oprocentowania, jednak czynniki wpływające na te zmiany muszą mieć charakter weryfikowalny i odpowiadający rzeczywistym zmianom na rynku finansowym, a nie wynikać arbitralnie podjętej decyzji banku.

Zapisy w umowie o kredyt we frankach, które nie zawierają informacji o sposobie obliczania oprocentowania kredytu i dają bankowi możliwość określania oprocentowania w sposób uznaniowy (na przykład decyzją zarządu), prowadzą do sytuacji, w której frankowicze zostali całkowicie pozbawieni możliwości dokonania analizy i oceny zasadności wprowadzonej zmiany.

Abuzywności klauzuli zmiennego oprocentowania

Sądy w sprawach pozwów frankowiczów o uznanie klauzuli za bezskuteczną, uznają klauzulę zmiennego oprocentowania za niedozwoloną, a co za tym idzie – niewiążącą kredytobiorców z mocy prawa.

W przypadku, gdy oprocentowanie zostało ustalone na podstawie abuzywnej klauzuli pozwalającej na jego zmianę w trakcie umowy bez dokładnego sprecyzowania warunków, frankowicze płacili bankowi nienależne odsetki kapitałowe.

Umowa o kredyt w CHF pozbawiona postanowień dotyczących odsetek kapitałowych jest wadliwa z uwagi na niespełnianie wymogów prawa. W związku z tym konsekwencją uznania omawianej klauzuli za abuzywną winno być uznanie całej umowy za nieważną.

Pierwszym krokiem podejmowanym przez naszą Kancelarię w sprawach kredytów frankowych jest prawna analiza umowy kredytowej, podczas której badamy, czy w treści umowy zawartej przez naszego klienta występują niedozwolone postanowienia umowne, a także jakich praw i obowiązków one dotyczą. Po zapoznaniu się z konkretną sprawą, na spotkaniu, przedstawiamy możliwe rozwiązania problemu.

Masz kredyt frankowy? Możemy Ci pomóc! Zapraszamy do współpracy.

A w kolejnym artykule opiszemy kolejną klauzulę umów kredytowych waloryzowanych do franka szwajcarskiego, którą uznano za niedozwoloną. Zapraszamy

Opublikuj komentarz