Ogłoszenie Syndyka o przetargach

Ogłoszenie Syndyka o przetargach

Ogłoszenie nr 1

Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu ogłasza przetarg na sprzedaż:

 1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasta Elbląg, położonego w Elblągu przy ul. Piławskiej w województwie warmińsko- mazurskim, stanowiącego niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną nr 87/29  o powierzchni 706 m2 oraz działkę gruntu oznaczoną nr 87/31 o powierzchni 3.236 m2 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku byłej stołówki (KW EL1E/00076871/2),  oraz udziałem wynoszącym 453/1000 części w działce drogowej nr 87/32 o powierzchni 710 m2 (KW nr EL1E/00099440/9).  
 2. Cena wywoławcza nie niższa niż: 169.900,00 zł netto plus należny podatek VAT (jeśli wystąpi).
 3. Wadium w wysokości 16.990,00 zł  należy wpłacić do dnia 19.03.2020r.
 4. Z regulaminem przetargu, operatem można zapoznać się w Sądzie wskazanym w pkt 5 poniżej lub w biurze syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ulicy Warszawskiej 78 od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-14.00. Regulamin dostępny również na stronie : www.pskancelaria.pl (Blog). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 790 346 123 lub pocztą elektroniczną pod adresem sekretariat@pskancelaria.pl
 5. Oferty zgodne ze wskazanym regulaminem należy złożyć do dnia 19.03.2020 w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydział Gospodarczy –  Sekcja ds. Upadłościowych  i Restrukturyzacyjnych ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg bądź za pośrednictwem poczty. Decydująca jest data wpływu oferty do sekretariatu Sądu.
 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 26 marca 2020 roku o godzinie 9.00 w budynku Sądu Rejonowego wskazanego w pkt 4 powyżej w Sali nr 219.

Ogłoszenie nr 2

Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu ogłasza przetarg na sprzedaż:

 1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasta Elbląg, położonego w Elblągu przy ul. Piławskiej w województwie warmińsko- mazurskim, stanowiącego działkę gruntu oznaczoną nr 87/20 o powierzchni 15.654 m2, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków produkcyjno- magazynowych z częścią biurowo- socjalną o łącznej powierzchni użytkowej 9674 m2 ( KW EL1E/00101590/3) , oraz udziałem wynoszącym 815/1000 części w działkach drogowych nr 87/21 o powierzchni 473 m2 oraz 87/22 o powierzchni 696 m2 (obie objęte KW nr EL1E/00096265/7).
 2. Cena wywoławcza nie niższa niż : 8.733.700,00 zł netto plus należny podatek VAT (jeśli wystąpi).
 3. Wadium w wysokości 873.370,00 zł należy wpłacić do dnia 19.03.2020r.  
 4. Z regulaminem przetargu, operatem można zapoznać się w Sądzie wskazanym w pkt 5 poniżej lub w biurze syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ulicy Warszawskiej 78 od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-14.00. Regulamin dostępny również na stronie : www.pskancelaria.pl (Blog). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 790 346 123 lub pocztą elektroniczną pod adresem sekretariat@pskancelaria.pl
 5. Oferty zgodne ze wskazanym regulaminem należy złożyć do dnia 19.03.2020 w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydział Gospodarczy –  Sekcja ds. Upadłościowych  i Restrukturyzacyjnych ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg bądź za pośrednictwem poczty. Decydująca jest data wpływu oferty do sekretariatu Sądu.
 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 26 marca 2020 roku o godzinie 10.00 w budynku Sądu Rejonowego wskazanego w pkt 4 powyżej w Sali nr 219.

Ogłoszenie nr 3

Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu ogłasza przetarg na sprzedaż:

 1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasta Elbląg, położonego w Elblągu przy ul. Piławskiej w województwie warmińsko- mazurskim, stanowiącego działkę gruntu oznaczoną nr 87/24 o powierzchni 6394 m2, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków magazynowo – garażowego oraz magazynu trocin o łącznej powierzchni użytkowej ok. 739 m2 ( KW EL1E/00099438/2) , oraz udziałem wynoszącym 374/1000 części w działkach drogowych nr 87/25 o powierzchni 8 m2 oraz 87/26 o powierzchni 1056 m2 (obie objęte KW nr EL1E/00096266/4).
 2. Cena wywoławcza nie niższa niż : 398.000,00 zł netto plus należny podatek VAT (jeśli wystąpi).
 3. Wadium w wysokości 39.800,00 zł należy wpłacić do dnia 19.03.2020r.  
 4. Z regulaminem przetargu, operatem można zapoznać się w Sądzie wskazanym w pkt 5 poniżej lub w biurze syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ulicy Warszawskiej 78 od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-14.00. Regulamin dostępny również na stronie : www.pskancelaria.pl (Blog). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 790 346 123 lub pocztą elektroniczną pod adresem sekretariat@pskancelaria.pl
 5. Oferty zgodne ze wskazanym regulaminem należy złożyć do dnia 19.03.2020 w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydział Gospodarczy –  Sekcja ds. Upadłościowych  i Restrukturyzacyjnych ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg bądź za pośrednictwem poczty. Decydująca jest data wpływu oferty do sekretariatu Sądu.
 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 26 marca 2020 roku o godzinie 11.00  w budynku Sądu Rejonowego wskazanego w pkt 4 powyżej sala nr 219.

Ogłoszenie nr 4

Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu ogłasza przetarg na sprzedaż:

 1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasta Elbląg, położonego w Elblągu przy ul. Piławskiej w województwie warmińsko- mazurskim, stanowiącego działkę gruntu oznaczoną nr 87/27 o powierzchni 8478 m2, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków produkcyjno- magazynowych z częścią biurowo socjalna o powierzchni użytkowej ok. 2537 m2 (KW EL1E/00099438/2) , oraz udziałem wynoszącym 374/1000 części w działkach drogowych nr 87/25 o powierzchni 8 m2 oraz 87/26 o powierzchni 1056 m2 (obie objęte KW nr EL1E/00096266/4).
 2. Cena wywoławcza nie niższa niż : 1.807.000,00 zł netto plus należny podatek VAT (jeśli wystąpi).
 3. Wadium w wysokości 180.700,00 zł należy wpłacić do dnia 19.03.2020r.
 4. Z regulaminem przetargu, operatem można zapoznać się w Sądzie wskazanym w pkt 5 poniżej lub w biurze syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ulicy Warszawskiej 78 od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-14.00. Regulamin dostępny również na stronie : www.pskancelaria.pl (Blog). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 790 346 123 lub pocztą elektroniczną pod adresem sekretariat@pskancelaria.pl
 5. Oferty zgodne ze wskazanym regulaminem należy złożyć do dnia 19.03.2020 w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydział Gospodarczy –  Sekcja ds. Upadłościowych  i Restrukturyzacyjnych ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg bądź za pośrednictwem poczty. Decydująca jest data wpływu oferty do sekretariatu Sądu.
 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 26 marca 2020 roku o godzinie 12.00 w budynku Sądu Rejonowego wskazanego w pkt 4 powyżej w Sali nr 219.

Ogłoszenie nr 5

Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu ogłasza przetarg na sprzedaż:

 1. Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie Czechowo, gmina Elbląg, w województwie warmińsko- mazurskim, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr 37/16 o powierzchni 3388 m2 ( KW EL1E/00088645/6).
 2. Cena wywoławcza nie niższa niż : 36.900,00 zł netto plus należny podatek VAT (jeśli wystąpi).
 3. Wadium w wysokości 3.699,00 zł należy wpłacić do dnia 19.03.2020r.  
 4. Z regulaminem przetargu, operatem można zapoznać się w Sądzie wskazanym w pkt 5 poniżej lub w biurze syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ulicy Warszawskiej 78 od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-14.00. Regulamin dostępny również na stronie : www.pskancelaria.pl (Blog). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 790 346 123 lub pocztą elektroniczną pod adresem sekretariat@pskancelaria.pl
 5. Oferty zgodne ze wskazanym regulaminem należy złożyć do dnia 19.03.2020 w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydział Gospodarczy –  Sekcja ds. Upadłościowych  i Restrukturyzacyjnych ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg bądź za pośrednictwem poczty. Decydująca jest data wpływu oferty do sekretariatu Sądu.
 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 26 marca 2020 roku o godzinie 13.00 w budynku Sądu Rejonowego wskazanego w pkt 4 powyżej w Sali nr 219.

REGULAMIN PRZETARGU >>>

Opublikuj komentarz