Ogłoszenie Syndyka o sprzedaży ruchomości – Elbląg

Ogłoszenie Syndyka o sprzedaży ruchomości – Elbląg

Syndyk masy upadłości Corinna Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Elblągu sprzeda z wolnej ręki w trybie składania ofert ruchomości należące do upadłego m.in. stebnówki, overlocki, dziurkarki, szynoprądy.

Szczegółowy wykaz >>>

Zainteresowany powinien złożyć ofertę w języku polskim. Oferta powinna zawierać określenie składnika majątku (numer składnika masy, nazwa środka trwałego, ewentualnie ilość) , oferowaną cenę. Oferty należy składać na adres: Biuro Syndyka Renata Piętka, 81-309 Gdynia, ul. Warszawska 78 lub drogą mailową na adres sekretariat@pskancelaria.pl w tytule wskazując „Corinna – oferta sprzedaży” .

W przypadku złożenia kilku ofert na jeden składnik Syndyk wybierze ofertę korzystniejszą cenowo.

Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się w Elblągu, ul. Królewiecka 215 po wcześniejszym -e-mailowym ustaleniu terminu: sekretariat@pskancelaria.pl w tytule wskazując „Corinna – oferta sprzedaży”. Dodatkowe informacje udzielane są również pod telefonem 790 346 123.

Opublikuj komentarz